НАЧАЛО » таг
fb

Руски фирми се интересуват от възможности за участие в строително-ремонтни дейности на ЕСО

fb
fb
17-11-2015
fb

Регулаторът ще обсъжда промяна в Общите условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти

fb
fb
11-12-2017
fb

Износът на ток спада с 40 %

fb
fb
16-01-2018
fb

КЕВР ще решава за нов борд на ЕСО, поради изтичане на мандата на сегашния състав

fb
fb
25-01-2018
fb

Производството на електроенергия расте с 0.90 % , а износът - с 38.99 % в сравнение с 2017 г.

fb
fb
13-11-2018
fb

Износът на ток достига рекорден ръст от 39.80 % към 18 ноември, спрямо година по-рано

fb
fb
20-11-2018
fb

ЕСО дава старт на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас

fb
fb
21-11-2018
fb

Електропроводът Добруджа-Бургас ще подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа

fb
fb
22-11-2018
fb

Делът на ВЕЦ в производството на ток към края на ноември расте с 59.62 % спрямо същия период година по-рано

fb
fb
27-11-2018
fb

40.89 % ръст на износа на ток за 11-те месеца спрямо същия период на 2017-та

fb
fb
04-12-2018