НАЧАЛО » таг
fb

„Газтрейд“ обявява пазарен тест за терминала за регазификация на втечнен природен газ край Александруполис

fb
fb
31-10-2018
fb

Създават борса за търговия на газ като дъщерно дружество на "Булгартрансгаз"

fb
fb
31-10-2018
fb

„Булгартрансгаз“ вече притежава 20 на сто от акциите на Газтрейд за изграждане на LNG терминал край Александруполис

fb
fb
24-08-2020
fb

В бъдещия LNG терминал край Александруполис ще се съхраняват до 170 хил. куб. м газ

fb
fb
25-08-2020
fb

Гръцкият газов оператор DESFA ще участва в проекта за LNG терминал при Александруполис

fb
fb
04-11-2020