НАЧАЛО » таг
fb

Eastring и Вертикалния газов коридор получиха политическа подкрепа от "Източно партньорство"

fb
fb
22-05-2015
fb

Европа може да даде още пари за газовата свързаност на България

fb
fb
15-09-2015
fb

Митов: Най-важната газова връзка в Енергийния съюз е интерконекторът Гърция-България

fb
fb
21-10-2015
fb

Новият пакет от мерки за енергийна сигурност ще бъдe обявен от ЕК на 16 февруари

fb
fb
10-02-2016
fb

Петкова: Регионално сътрудничество и изграждане на инфраструктура за газова свързаност - приоритети на българското председателство /допълнена/

fb
fb
14-11-2017
fb

3-ти доклад на ЕК за Енергийния съюз: Целта е междусистемна електроенергийна свързаност от 15% през 2030 г.

fb
fb
25-11-2017
fb

Средиземноморската газова четворка – с „пътна карта” за европейския пазар

fb
fb
07-12-2017
fb

Юнкер: Важна е свързаността на Западните Балкани; Борисов: Европейският хъб Балкан ще превърне България в център за разпределение и доставки на газ

fb
fb
12-01-2018
fb

Министър Петкова: С реализацията на проекта за европейски хъб Балкан ще се развие газовият пазар в региона

fb
fb
23-01-2018
fb

Регулаторите на България, Македония, Гърция, Сърбия и Черна гора ще обсъдят ключови въпроси за енергийния пазар и газовата свързаност в региона

fb
fb
28-02-2018