НАЧАЛО » таг
fb

Търсенето на биогорива в света е в застой

fb
fb
31-01-2014
fb

Компания от САЩ инвестира 1,175 млрд.долара в съвместен проект с Иран в биоенергетиката

fb
fb
07-07-2014
fb

7,7 млн.души в света са заети във ВЕИ сектора

fb
fb
25-05-2015
fb

Кабинетът отмени Националната програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспорта

fb
fb
11-05-2016
fb

Поправки в Закона за енергията от ВЕИ ще насърчават използването на биогорива в транспорта

fb
fb
23-11-2017
fb

ЕП с нови обвързващи цели за енергетиката: Ефективност на потреблението и 35% дял на ВЕИ в енергийния микс до 2030 г.

fb
fb
18-01-2018
fb

Измененията в Закона за енергията от ВЕИ ще обсъждат днес депутатите от енергийната комисия

fb
fb
19-07-2018
fb

Депутатите наложиха праг от 7 % на конвенционалните биогорива в транспорта

fb
fb
18-10-2018
fb

Държавата ще следи по-строго дали суровини не се превръщат умишлено в отпадъци за биогорива

fb
fb
23-01-2019
fb

Грийнпийс Франция: Забраната на палмовото масло за биогориво води до спиране на обезлесяването на горите

fb
fb
12-02-2020