НАЧАЛО » таг
fb

ДКЕВР определи пределните цени за балансиращия ток. Ще намалеят ли деформациите на пазара?

fb
fb
09-12-2014
fb

КЕВР не смята да променя цената на балансиращата енергия

fb
fb
14-12-2015
fb

Доклад за пределна цена за балансираща енергия ще обсъжда КЕВР

fb
fb
13-12-2016
fb

КЕВР обсъжда цената на балансиращата енергия

fb
fb
13-12-2017
fb

Очакването на ЕСО е ТЕЦ „Варна“ отново да участва в електроенергийния пазар

fb
fb
17-01-2018
fb

Обвързването на балансиращата енергия с цената на пазар „Ден напред“ ще минимизира манипулациите

fb
fb
17-01-2018
fb

КЕВР ще обсъди проекта на решение за определяне на пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

fb
fb
27-11-2018
fb

Въвеждането на механизъм за капацитет е от ключово значение за пълната либерализация на енергийния пазар

fb
fb
26-11-2019