НАЧАЛО » таг
fb

Почти 20% от произведения у нас ток отива за износ

fb
fb
12-09-2014
fb

Потреблението на електроенергия за първите почти 9 месеца спада с 2.05%

fb
fb
28-09-2016
fb

Делът на базовите централи в производството на ток расте с 9.46%

fb
fb
06-04-2017
fb

Производството на ток расте с 6.84% за първите четири месеца

fb
fb
03-05-2017
fb

Производството, потреблението и износът на ток продължават да нарастват, делът на ВЕИ скача с 6.22%

fb
fb
18-05-2017
fb

Делът на базовите централи в производството на ток расте до 9.55% , а на ВЕИ – до 7.79%

fb
fb
12-07-2017
fb

Производството и потреблението на ток растат, делът на ВЕИ достига 8.22 %

fb
fb
18-07-2017
fb

Делът на ВЕИ в преносната мрежа нараства до 8.64 %

fb
fb
25-07-2017
fb

Делът на ВЕИ в преносната мрежа нараства до 9.91 %

fb
fb
02-08-2017
fb

Ръстът на ВЕИ в производството на ток изпревари нарастването на дела на базовите централи

fb
fb
21-08-2017