НАЧАЛО » таг
fb

Лицензирането на 7-ми блок ще отнеме седем години

fb
fb
14-01-2014
fb

Няма закъснение в процедурите за удължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

fb
fb
14-01-2014
fb

Български иновации подобряват безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

fb
fb
15-03-2014
fb

АЯР няма да лицензира типов проект на АР-1000 за 7-ми блок, а съобразен с площадката

fb
fb
15-03-2014
fb

Новият ОВОС за хранилището за радиоактивни отпадъци трябва да е готов до септември

fb
fb
27-03-2014
fb

Лъчезар Костов: Няма проблем със сроковете за удължаване живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

fb
fb
21-01-2015
fb

Лъчезар Костов: Всички документи за 5 блок трябва да бъдат внесени в АЯР до октомври 2016 г.

fb
fb
09-04-2015
fb

Няма причини да не издадем лиценз за удължаване на живота на 5 блок, смята Лъчезар Костов

fb
fb
09-04-2015
fb

Експерти по управление на радиоактивните отпадъци от 10 държави участват в семинар, организиран от МААЕ

fb
fb
21-04-2015
fb

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е включен в енергийната система

fb
fb
18-05-2015