НАЧАЛО » таг
fb

Същинското строителство на интерконектора с Гърция започва през 2018 г.

fb
fb
15-06-2017
fb

Проектите за интерконектор Гърция-България и за LNG терминала в Александруполис трябва да не са конкурентни, а взаимно допълващи се

fb
fb
10-07-2017
fb

ICGB получи строително разрешение за газовата връзка с Гърция на територията на България

fb
fb
04-10-2017
fb

Стартира обществена поръчка за избор на инженер-консултант по проекта за интерконектора Гърция-България

fb
fb
10-11-2017
fb

ICGB стартира обществена поръчка за близо 60 млн.евро за избор на доставчик на тръби за газовата връзка Гърция – България

fb
fb
08-12-2017
fb

ICGB удължава крайния срок за кандидатстване по обществената поръчка за избор на инженер-консултант за интерконектора Гърция-България

fb
fb
13-12-2017
fb

ICGB удължава срока за подаване на оферти за инженер-консултант за интерконектора Гърция-България до 13 февруари

fb
fb
18-01-2018
fb

Кой и защо блокира газопровода „Гърция-България“- през ЗОП до везните на Темида

fb
fb
24-03-2018
fb

ICGB стартира ключова процедура, която гарантира реален старт на строителството на газовия интерконектор с Гърция

fb
fb
30-04-2018
fb

ICGB стартира обществена поръчка за 3 млн. лв. за археологически проучвания по трасето на газовата връзка с Гърция

fb
fb
21-05-2018