НАЧАЛО » събития

Gucci и Lavazza правят устойчива стъпка за постигане на въглеродна неутралност

Програмата „CEO Carbon Neutral Challenge“ ще бъде коментирана на тазгодишния 50-ти юбилеен Световен икономически форум в Давос

fb
3E news
fb
21-01-2020 11:02:17
fb
Антонио Баравал снимка: Lavazza

След като през 2018 г. Европейската комисия призовава за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г., Lavazza Group обяви присъединяването си към програмата „CEO Carbon Neutral Challenge“ по покана на Gucci, която е част от Kering. Компанията прие поканата на Марко Бизари, президент и изпълнителен директор на Gucci, който отправи отворено писмо до главни изпълнителни директори от всякакви сектори през ноември 2019. Програмата ще бъде коментирана на годишния Световен икономически форум в Давос, който започва на днес (21 януари) и ще продължи до 24 януари (петък).

С участието си в това предизвикателство бизнесите трябва да си заложат като приоритет максималното намаляване на емисиите въглероден диоксид и след това, като крайна мярка, да ги компенсират и да действат незабавно и отговорно към тази цел.  Lavazza ще следва „ръководните принципи“ заложени от CEO Carbon Neutral Challenge. Съществена част от идеята е също така да се стимулират собствениците от всички индустрии да инвестират в ефективното управление на всички процеси с цел да се сведе до минимум тяхното въздействие, а след това тези практики да се преведат по цялата верига на доставки. По този начин ще се запази биологичното разнообразие и световното горско наследство, а и също ще се смекчи ефектът от климатичните промени.

Освен Lavazza в програмата участват и всички компании под ръководството на Kering, сред които Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQUEEN и други.

„Желанието на Lavazza да намали парниковите газове започна преди години. Но глобалното разрастване на пазара, в който се наблюдава постоянно нарастващо търсене на кафе и влошаване на климатичната криза, принуждава лидерите в индустрията да очертаят устойчива верига на стойността и да активизират усилията си за максимално приближаване до „въглеродна неутралност“ в индустриалните дейности и производствената верига. Поемайки поканата на Марко Бизари ние ще увеличим инвестиционните и иновационните си програми и ще работим органично. Индивидуалните действия не са достатъчни: ние твърдо вярваме в необходимостта от съвместни усилия на всички участници на пазара, независимо от размера и вида на индустрия.“, заяви Антонио Баравал, изпълнителен директор на Lavazza Group.

По-рано тази година Kering обяви, че всяка компания под ръководството й (сред които Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga) ще преминат към абсолютна въглеродна неутралност.

През последните години Lavazza се фокусира върху ангажимента си да създаде икономика с ниски въглеродни емисии. Компанията подписа Програма 2030 на ООН през 2017 г. и оттогава  се придържа към Целите за устойчиво развитие на стратегията, които очертават природосъобразните й дейности.

Lavazza прилага системен подход към устойчивото развитие и нейният стремеж към въглеродна неутралност включва различни дейности: подробен анализ и докладване на преките и косвените емисии; проекти за намаляване на емисиите, например  дейностите по енергийна ефективност и използването на 100% възобновяеми енергийни източници в заводите в Италия и Франция; действията за оптимизиране на ефективността на опаковките по отношение на ресурсите използвани от групата Lavazza; изпълнение на план за дейности намаляващи вредните емисии, който ще бъде разработен до 2021 г. и който ще се основава на поредица проекти на фондация Lavazza, действащa в 17 държави, които също са насочени към устойчиво отглеждане и залесяване.

Lavazza
въглеродна неутралност
програмата „CEO Carbon Neutral Challenge“
По статията работи:

3E news