НАЧАЛО » събития
15/03/2018 00:00
15/03/2018 00:00

Ролята на НПО при формиране на енергийната политика в ЮИЕ

19/02/2018 00:00
24/02/2018 00:00

Обучителен курс "Пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване"

05/02/2018 00:00
06/02/2018 00:00

Европейски форум за екоиновации

23/11/2017 00:00
23/11/2017 00:00

Международна конференция "EDIT4Tomorrow"

16/11/2017 00:00
16/11/2017 00:00

„Национален бизнес форум 2017”

14/11/2017 00:00
15/11/2017 00:00

България пред Председателството на ЕС’2018: Нови енергийни и индустриални политики

06/11/2017 00:00
06/11/2017 00:00

Виенски икономически форум: „Виена 2017: Разговор за бъдещето”

25/10/2017 00:00
26/10/2017 00:00

The Business Booster на InnoEnergy, Амстердам

17/10/2017 00:00
19/10/2017 00:00

Global Tech Summit 2017, София Тех Парк

27/09/2017 00:00
28/09/2017 00:00

"Загубите на вода - реално състояние и перспективи" - семинар и дискусионен форум