НАЧАЛО » събития

3.3% ръст на произведената електроенергия през март отчита НСИ

На годишна база, спрямо март 2019 година, произведената електроенергия намалява с 1.5 на сто, сочат още данните на статистиката

fb
3E news
fb
29-05-2020 02:11:48
fb

През март единствено произведената в България електроенергия е нараснала с 3.3% до 3 908 ГВтч. спрямо предходния месец февруари, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за производството и доставките на енергийни продукти през третия месец на настоящата година.

Намалява производството на:

- твърди горива - с 16.7% до 2 025 хил. т;

- пропан-бутанови смеси - с 20.0% до 8 хил. т;

- безоловен бензин - със 7.2% до 128 хил. т;

- дизелово гориво - с 2.3% до 250 хил. т.

Производството на природен газ остава без изменение.

През март 2020 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

- безоловен бензин - с 48.8%;

- дизелово гориво - с 42.0%;- природен газ - с 66.7%.

Намалява производството на:

- твърди горива - с 1.5%;

- електроенергия - с 1.5%.

Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. нарастват доставките на:

- дизелово гориво - с 10.7% до 166 хил. т.

Намаляват доставките на:

- твърди горива - с 16.2% до 2 090 хил. т;

- пропан-бутанови смеси - с 11.8% до 30 хил. т;

- природен газ - с 4.4% до 302 млн. м3;

- електроенергия - с 3.8% до 3 073 ГВтч.

Доставките на безоловен бензин остават без изменение.

През март 2020 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

- природен газ - с 4.1%;

- електроенергия - с 2.4%.

Намаляват доставките на:

- твърди горива - с 3.2%;

- пропан-бутанови смеси - с 18.9%;

- безоловен бензин - с 30.0%;

- дизелово гориво - с 11.2%.

 

Eлектроенергия
производство
енергийни продукти
доставка
НСИ
По статията работи:

3E news