НАЧАЛО » събития

Новите възможности за еврофинансиране на иновации обсъди комисар Мария Габриел с екипа на БСК

За преодоляване на предразсъдъците към страните от Централна и Източна Европа, и за по-малко бюрокрация при управление на европроектите призоваха представителите на стопанската камара

fb
3E news
fb
01-06-2020 03:27:36
fb

Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе днес (1 юни 2020 г.) работна среща с екипа на Българската стопанска камара (БСК), по покана на председателя на БСК Радосвет Радев. Тема на разговора бяха новостите и разширяването на обхвата на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, както и предстоящи възможности за подпомагане на българския бизнес при взаимодействието с Брюксел.

„Смисълът на днешната среща е свързан с нашия както морален, така и национален ангажимент да бъдем по-полезни при подпомагане на българските предприемачи за адекватно информиране и подпомагане при кандидатстване по европейски проекти“, подчерта в началото на срещата председателят на БСК Радосвет Радев, чиито думи цитират от пресцентъра на камарата.

Като една от последните новости, комисар Габриел посочи създаването на Европейски иновационен съвет (ECI). Той ще подкрепя растежа на иновативните малки и средни предприятия. Целта е да бъде гъвкав и леснодостъпен инструмент, където стартиращи компании, малки и средни предприятия да бъдат на едно гише и с достъп до бързо финансиране. 70% от бюджета му (10 млрд. евро) са предназначени за малките и средни предприятия. ECI ще се допълва от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), посредством неговите общности на знанието и иновациите, с много силно регионално измерение.

Предложеният бюджет за EIT за новия работен период е в размер на 3 милиарда евро — с 600 милиона евро (или 25 %) повече в сравнение с настоящата стратегическа иновационна програма (2014—2020 г.). С него EIT ще финансира дейности на съществуващите и новите общности на знание и иновации (ОЗИ) и ще подкрепи капацитета за иновации на 750 висши учебни заведения. Ще стартират и нови ОЗИ в приоритетни области, които ще бъдат подбрани според значението им за приоритетите в политиката за „Хоризонт Европа“. Първите нови ОЗИ ще бъдат в областта на културните и творческите индустрии, като се планира те да започнат дейност през 2022 г. , съобщи комисар Габриел, като посочи, че в последните години творческите индустрии са разкрили над 6 пъти повече работни места от автомобилостроенето.

Въпреки новите възможности и увеличаването на бюджетите, все още липсват проектни предложения от страните в Източна и Централна Европа. “Необходим е един финансов механизъм за съществуващите консорциуми, в който да могат да се присъединяват страни от Източна и Централна Европа, а през следващите месеци ще се дискутира и отделен механизъм за обмяна на опит”, посочи Мария Габриел.

Експертите от БСК посочиха, че бюрокрацията при подаване и отчитане на проектите, както на национално, така и на европейско ниво отблъсква бизнеса и го демотивира, освен това се наблюдава и липса на синергия у различните институции. “Считаме, че е нужно да има съгласуваност на политиките, както на национално, ката и на европейско ниво, за да получи българският бизнес адекватно и навременно консултиране, дори и чисто техническа помощ при кандидатстване”, каза Светлана Дончева, директор на Центъра за управление на проекти към БСК.

“Друг проблем е несигурността у самите предприятия, че разработват иновация в смисъла на европейското разбиране. От друга страна, имат и обективно препятствие да отчитат към НСИ разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД), доколкото изискванията на счетоводните стандарти се различават за НИРД с дефиницията към статистиката”, посочи зам.-председателят и главен финансов директор на БСК Станислав Попдончев.

“Напълно съм съгласна в вашите констатации. За мен ключовата дума е бързо”, посочи комисар Габриел и обясни, че с екипа й са си поставили за цел максимално да опростят процесите. Комисар Габриел посочи още, че работят по създаването на единна платформа с цялата информация.

По време на срещата от директора на Център “Външноикономическо сътрудничество” към БСК Веселин Илиев бяха поставени и въпросите за т.нар. “Оценка на сляпо” (Blind Evaluation), при която оценителите оценяват cамо достойнствата на проекта, без да знаят от коя държава идва и кои са неговите aвтори. Според Веселин Илиев подобна оценка би елиминирала предразсъдъците към страните от Източна Европа. Г-н Илиев постави въпроса и за ниските дневни ставки по програма „Еразъм+“, както и нееднаквите стандарти и изисквания на Националните агенции по „Еразъм+“.

“В хакатона „ЕС срещу вируса" резултатите са показателни. Когато страните от Източна и Централна Европа имат една и съща информация и участват при равни условия с останалите държави, те се класират на челни позиции. Победител в една от категориите е екип с българско участие – проектът „Aidbind“, който осигурява връзката между търсенето и предлагането на медицински продукти, предоставени чрез доброволни дарения”, сподели комисар Габриел и посочи, че се работи по пилотен проект в рамките на 2 години по метода Blind Evaluation.

Относно програмата „Еразъм+“, комисар Габриел посочи, че въпросът за ставките е национален, а координацията на националните агенции е изключително важна. От началото на кризата за първи път ежеседмично комисар Мария Габриел провежда webinar с представители на националните агенции по „Еразъм+“, за да координира работата и да получава актуална информация за броя и активността на студентите.

Срещата с комисар Марие Габриел е първа стъпка към бъдещо сътрудничество, в което БСК ще предоставя актуална информация и техническа помощ на своите членове за по-лесно финансиране по европейски проекти, уточняват от стопанската камара.

 

БСК
Европейски иновационен съвет
ECI
Европейския институт за иновации и технологии (EIT)
комисар Мария Габриел
По статията работи:

3E news