НАЧАЛО » събития

Износът на ток намалява с 22.93 % от началото на годината към 24 ноември

Спрямо същия период на миналата година участието на ВЕЦ е минус 36.76 процента

fb
3E news
fb
26-11-2019 09:11:26
fb


Производството на електроенергия продължава да намалява, потреблението да остава положително, въпреки че се свива в сравнение с по-скорошните отчетни периоди. Негативната тенденция при износа на електроенергия продължава да се задълбочава. Участието на базовите централи остава положително, но и тук се наблюдава спад. Промени се наблюдават и при дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа. Колкото до водноелектрическите централи, дали заради ремонтите и сушата, но отрицателните данни вече са много тревожни. Всъщност през последните месеци прави впечатление не само  задържането за много дълъг период, но и увеличаването на минусовите данни при износа, но и по отношение на участието на ВЕЦ.  Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 24 ноември тази година в сравнение със същия период година по-рано.

Производството на електроенергия за времето от началото на тази година до 24 ноември е в обем от 39 265 473 MWh и намалява (минус) с 3.76 % спрямо същия период на предходната 2018 г. За сравнение, тогава е отчетено  производство  за 40 800 903 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на тази година все още остава положително  - плюс 0.21 % и достига до 33 866 719 MWh, въпреки че спрямо седмица по-рано намалява (плюс 0.58 %). За аналогичния период на миналата година то е било от порядъка на 33 796 198 MWh.  

Спадът при износа на ток продължава да се задълбочава, като вече достига много високо отрицателно участие – минус 22.93 %. Така например, ако за времето от началото на миналата година до двадесет и четвъртия ден на ноември износът на ток е бил в обем от 7 004 705 MWh, то за същия период на тази година се свива до 5 398 754 MWh.
Все още положително остава участието на базовите централи от 1.01 до 24.11 тази година и е в обем от 33 489 695 спрямо същия период на предишната, когато е възлизало на 33 400 324 MWh. Това е увеличение (плюс) от 0.27 %.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа  намалява, докато по отношение на разпределителната мрежа положителната тенденция се запазва вече за доста дълъг сравняван период. Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на тази година към 24 ноември е от порядъка на 1072 079 MWh. Това е понижение от (минус) 1.52 %.  За посочения сравняван период година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 1 088 592 MWh. В частност това се дължи на високия отрицателен дял на вятърните мощности (минус 5.54 %) и по-слабото, макар и положително участие на фотоволтаиците (плюс 3.89 %) и биомасата (плюс 3.58 %).

Положителната тенденция при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се запазва и достига до (плюс) 10.48 % , като от началото на януари до двадесет и четвъртия де на настоящия ноември достига до 1 665 116 MWh. За сравнение през отчитаното време година по рано този дял е бил от порядък та 1 507 174 MWh. В частност това се дължи на положителните данни за участието на вятърните (плюс 3.02 %), фотоволтаичните (плюс 16.67 %) и биомасата (плюс 2.29 %).

Негативната тенденция за участието на ВЕЦ отдавна не е новина. Така например, ако от първия ден януари до 24 ноември миналата година участието на ВЕЦ е достигало до 4 804 813 MWh, то за същия период на настоящата 2019 г. намалява до едва 3 038 583 MWh. Това е минус 36-76 % и това високо отрицателно процентно измерение не може да не буди безпокойство, особено през този период на годината.

потребление на електроенергия
производство на ток
Износ на електроенергия
базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
ЕСО
Електроенергиен системен оператор
По статията работи:

3E news