НАЧАЛО » събития

Ясен Кацаров,Топлофикация Перник: Нашият стремеж е да въведем нови по-екологични горива и същевременно да запазим цената за абонатите ни

Преходът към зелена икономика не трябва да се случи за сметка на въглищните региони. Преходът трябва да ги развие в нова посока, с откриване на работни места и инвестиции в различни отрасли, смята изп. директор на дружеството

fb
3E news
fb
20-11-2020 08:11:06
fb

Какви мерки предприемате за изпълнението на изискванията за Европа за намаляване на вредните емисии, г-н Кацаров?

- Имаме намерението от следващата година през летния сезон да работим с гориво - природен газ. Инвестицията ни е на стойност около 10 млн. евро. В съответствие с одобрени проекти от компетентните органи, предстои изграждането на площадката, където ще бъдат разположени три газови когенерации. Природният газ генерира чувствително по-малко вредни емисии в сравнение с въглищата, следвателно внедряването му като гориво за производството на енергия ще се отрази благоприятно на качеството на атмосферния въздух в района през летните месеци.

За да запазим работеща нашата топлофикация, насочихме инвестиции в нови технологии и горива, благодарение на които ще произвеждаме чиста и зелена енергия. ТЕЦ-овете са основата на енергийната система в страната. Като предприятие ние също активно се включваме в процеса на трансформация към нисковъглеродно производство. Част сме и от платформата “Brown to green”, чиято цел е всички заедно с институциите, еколозите, НПО-тата да обединим усилия за създаване на екологична енергия. Работим постоянно по оптимизиране на дейността си, за да гарантираме качество и да запазим цената за крайния потребител. Пътят, който трябва да извървим е дълъг, но вярвам, че с общи усилия ще отговорим на високите стандарти, поставени от Европейската комисия.

Според Вас колко години ще бъдат необходими на България да постигне нисковъглеродна икономика?

- Смятам, че за около 10-15 години централите ще могат да заменят въглищата с алтернативни горива. Други топлофикации вече минават също като нас на природен газ. Поне към този момент, това е достъпното гориво, с което да произвеждаме по-екологична енергия. Природният газ ще ни помогне да минем плавно през предстоящия преход.

Като държава трябва да продължаваме да отстояваме националния си интерес и да защитим план за справедлива трансформация, така че да не се налага да плащаме високата социална и икономическа цена. Вярвам, че е възможно да постигнем целите на "Зелената сделка" без да се налагат съкращения на работната ръка. Ние в топлофикацията работим точно за това.

От какво зависи успешното реализиране на справедливия преход?

- Трябва да направим план, в който да очертаем какви нови мошности могат да се създадат, кои са горивата, които използваме. Важно е осигурим възможности за допълнително обучение и подобряване на професионалните компетенции на персонала е основният инструмент в борбата с ниските доходи и безработицата. Ако тук осигурим добри условия на труд, няма да изгоним младите ни и знаещи кадри. Естествено са реализиране на плана за необходими и сериозни финансови средства. Стойността им зависи от пътя, който изберем.

Преходът към зелена икономика не трябва да се случи за сметка на въглищните региони. Напротив! Преходът трябва да ги развие в нова посока, с откриване на работни места и инвестиции в различни отрасли. В противен случай, ще станем свидетели на обезлюдяване на регионите и постепенно западане на икономиката.

Възможен ли е по-нататъшен растеж и развитие на въглищните региони след зелената трансформация?

- Всеки регион има шанс за растеж. Въглищните региони имат възможност за надграждане и привличане на чуждестранни инвеститори. Те са разнообразни в географско и икономическо отношение, дори и в културно. Има сериозен интерес към тях, но за да се превърне интересът в реални инвестиции, трябва да създадем планове за бъдещата трансформация.

 

 

Ясен Кацаров
Топлофикация Перник
инвестиции
алтернативни горива
природен газ
екология
цени на парното
преход
нисковъглеродна икономика
Платформата “Brown to Green”
По статията работи:

3E news