НАЧАЛО » събития

ЧЕЗ призовава за спазване на Закона за устройство на територията при строително-монтажни дейности

fb
3E news
fb
05-05-2015 01:04:00
fb

Във връзка с нашумелия през последните дни случай за електрически стълб, намиращ се по средата на пътното платно в с. Студен извор, община Трън, ЧЕЗ Разпределение България призовава всички, които извършват строително-ремонтни дейности по пътищата, свързани с преместване на стълбове и други съоръжения от електроразпределителната мрежа, стриктно да спазват Закона за устройство на територията (ЗУТ). Законът предвижда да се извършват строителни дейности в определена последователност,които следва да бъдат спазвани от всички.

Съгласно разпоредбата на чл. 73. (1)  от ЗУТ, когато във връзка със строителството е необходимо да се измени положението или устройството на изградени улични подземни и надземни мрежи и съоръжения, съответните работи се извършват от възложителя на новото строителство за негова сметка след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати.

В този смисъл строително-ремонтните дейности в Западна България трябва да се извършват след указания от ЧЕЗ за изместване на съоръженията и на базата на съгласуван с дружеството проект. За стълба в с. Студен извор, община Трън, заявление за проучване за издаване на указания за изместване обаче е входирано в ЧЕЗ на 28 април 2015 г. след фактическото извършване на ремонтните дейности, което по смисъла на закона е неспазване на процедурите . На 29 април е заплатена услугата, а вчера, на 4 май, представител на община Трън представя в компанията скицата на посочения участък. ЧЕЗ спазва стриктно всички срокове и процедури, предвидени в нормативните документи.

Към съоръженията от електроразпределителната мрежа на Западна България следва да се подхожда с необходимата сериозност, защото те са част от инфраструктурата на държавата. ЧЕЗ призовава всички граждани да сигнализират при забелязани нередности.

 

ЧЕЗ
ЗУТ
строително-монтажни дейности
По статията работи:

Маринела Арабаджиева