НАЧАЛО » събития

Цени на договорите за покупко-продажба на слънчева и вятърна енергия в ЕС и Северна Америка

fb
3E news
fb
02-08-2020 10:08:19

Организацията LevеlTen, занимаваща се със структуриране на договори за покупко-продажба на слънчева и вятърна енергия (PPA) публикува индекси на цените на подобни споразумение (PPA Price Index) за Европа и Северна Америка за второто тримесечие на 2020 година.

В прессъобщението си  LevеlTen уточнява, че преди две години е стартирала ценовия индекс LevelTen PPA, първият (и единствен) индекс на ценовите оферти за покупка на електрическа енергия (PPA) за проекти за възобновяема енергия, които се разработват в Северна Америка. Докладът донесе безпрецедентно ниво на прозрачност на пазара и бързо се превърна в задължителен като информация за купувачите и разработчици на възобновяема енергия през  всяко тримесечие. Днес с удоволствие съобщаваме, че LevelTen отново извежда същото ниво на иновации и прозрачност за европейския пазар с пускането на първия Европейски индекс на цените на PPA. Вместо исторически цени на  RFP или разчети за индустрията, този доклад предоставя най-изчерпателния анализ на индустрията за действителните, сменяеми ценови предложения на PPA в Европа, обясняват от организацията.

Европа

Най-големи пазари в Европа по брой на сключени договори са били Испания с 26 % и Великобритания – 14 %.

Индексът на цените на европейските PPA за доставка на енергия от вятъра е била 31 евро/МВтч, а за слънчевата енергия – 38 евро/МВтч. Стойностите на индекса представляват 25-ти перцентил (P25 индекс).

Тези цифри ще бъдат отправната точка за последващите изследвания и авторите ще измерват отклоненията от това ниво в проценти.

Ценовият диапазон на договорите е голям, особено при вятърната енергетика (вижда се и на графиката). Ценовите нива варират от 28, 09 евро за Швеция до 77,50 евро  във Франция.

В слънчевата енергетика диапазонът на цените е от 30 евро в Германия до най-високата 63,50 евро в Ирландия.

Средният срок на договорите е около 11 години.

Северна Америка

Общият индекс Р25 за слънчевата и вятърна енергетика нараства в сравнение с първото тримесечие с 0,7 долара на МВтч или с 2,6 %. Средните цени (50-ти перцентил) също са нараснали – с 2,1 % (0,6 долара за МВтч).

При това по отношение на вятърната енергетика цените остават стабилни, като ръстът е само с 0,1 %, докато при слънчевата енергетика увеличението и с 3,1 % в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. Това се дължи основно на Калифорния, където е отчетен значителен ръст от 22 долара до 26 долара за МВтч. В Тексас (регионална енергосистема ERCOT) цената на РPA за слънчевата енергия са спаднали за пръв път под тези в Калифорния – 24,75 долара за МВтч.

Индексът PPA P25 за слънчевата енергия за САЩ като цяло е бил от порядъка на 28,65 долара за МВтч, а за вятърната енергия – 27,99 долара за МВтч. Освен това трябва да се вземе предвид и огромната разлика при цените на вятърната енергия по региони. В Калифорния например индексът Р25 е бил 47,5 долара за МВтч, а за западната зона ERCOT – 15,5 долара за МВтч.
Средният срок на договорите е за 14,2 години в слънчевата енергетика и 13,3 години във вятърната енергетика.

В САЩ за слънчевите и вятърни енергийни проекти са с данъчни утежнение - т.нар. tax-credits.  Това се сочи като една от причините за по-ниските цени в САЩ в сравнение с Европа.

Данните всъщност в частност за Европа не са нещо ново и изненада и съвпадат и с други прочувания. В свой преглед на европейските практики по отношение на договорите за покупко-продажба на възобновяема енергия в Европа (PPA), публикуван през месец април тази година BNEF установява, че най-ниското ниво на договорите за електроенергията от вятърните електроцентрали на сушата са в Швеция (30,50 евро за МВтч).

Най-ниската цена (според BNEF) РРА на слънчевата енергия е регистрирана в Испания (35,30 евро за МВтч).

Докладите на LevelTen за Европа и САЩ може да намерите на: https://leveltenenergy.com/blog/ppa-price-index/q2-2020/

Средно в Европа цената на  вятърната енергия е по-ниска от слънчевата. Изследването показва също много широк ценови диапазон.

 

сащ
Европа
цени на договори за покупко-продажба на слънчева енергия
цени на договори за покупко-продажба на вятърна енергия
слънчева енергия
вятърна енергия
ВЕИ
По статията работи:

3E news