НАЧАЛО » събития

Цената на електроенергията за стопански клиенти на свободния пазар продължава да пада

fb
3E news
fb
21-01-2016 10:59:00
fb

През последното тримесечие на 2015 г. цените за доставка на ел.енергия за стопански клиенти на свободния пазар продължиха своя спад, показва анализ на energienpazar.bg. Това е пореднотo доказателство за продължаващата интензивна конкуренция между доставчиците. Допълнителна положитена изненада е сериозният интерес към бизнес клиентите със сравнително по-малка консумация.

Ценовата статистика обхваща 155 предложения от 12 лицензирани търговеца на енергия, получени през периода Октомври – Декември 2015 г. Резултатите са обобщени в таблицата по-долу: 

За клиенти от 20 до 500 Мвтч/г. Средните цени по предложение са 77.67 лв.Мвтч (50предложения).

За клиенти с консумация от 500 до 2000 Мвтч/г., средни цени по предложения – 76.79 лв./Мвтч (54 предпложения)

За клиенти от 2000 до 20 000 Мвтч/г., средни цени от 76.59 лв. (51 предложения)

Изданието отбелязва, че е направило и обобщение и на данните за цялата 2015 г. Разгледани бяха над 660 отделни оферти. Това представлява най-обширното проучване на цените за крайни клиенти публикувано досега в България, казват авторите.

 През цялата година се запази тенденцията за спад в цените, което беше използвано от все повече стопански потребители. Към края на 2015 г. бяха отчетени общо над 11 000 потребители, които са сменили установения си доставчик. Очаква се тази тенденция да се запази и през 2016 г., тъй като свободният пазар продължава да бъде по-изгоден от регулирания (въпреки увеличението на част от регулираните такси от страна на КЕВР).

През платформата на energienpazar.bg, която частните бизнес клиенти използват за избор на нов доставчик, бяха подадени общо 375 ценови предложения от 10-те участващи доставчици. Увеличава се и броят на държавни и общински дружества, обявяващи публични търгове по Закона за обществени поръчки.

 

енергиен пазар
цени на електроенергията за стопански клиенти
По статията работи:

Маринела Арабаджиева