НАЧАЛО » събития

Туризмът с 9% ДДС, налогът за газ - при крайния потребител

Доставките за концесионни дейности вече ще се облагат, предвижда проектозаконът

fb
3E news
fb
21-10-2010 10:53:03
fb

Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер 9 на сто - е записано в проекта за промени в Закона ДДС, който народните

представители приеха на първо четене. Новата ставка ще се прилага за всички доставки по настаняване и тя да е в сила от 1 април 2011 г. Така според вносителите ще се отчете спецификата на туристическия бранш и по-конкретно предварително предлагане и сключване на договори за туристически пакети за следващия сезон.

 

Направени са изменения относно правилата за  облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага също така и за доставката на газ, транспортиран чрез газопроводи, които не са част от системата за пренос, т.е. режимът ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи.

 

Предлага се да бъде освободен от ДДС и вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата. Механизмът за облагане с ДДС на мястото на консумация ще се прилага вече и по отношение на топлинната и хладилната енергия, като така ще се изравнят правилата за данъчно облагане на тези стоки, което от своя страна ще допринесе за избягване на каквото и да е нарушение на конкуренцията между държавите членки.
Друга промяна в законопроекта е свързана с правното основание за освобождаване на някои сделки от ДДС, ползвани от международните организации и от някои агенции и други органи на ЕС.
Чрез законопроекта се променя данъчното третиране на предоставянето на концесии, които от дейност извън обхвата на закона вече ще са облагаема доставка, която ще е част от независимата икономическа дейност на орган на местна и държавна власт.
Доставката на зъбни протези ще е освободена доставка по смисъла на Закона за ДДС, само когато е от зъболекари или зъботехници.

 

Мартин Димитров от ПГ на Синята коалиция призова гласуването на закона да бъде отложено. Той се възпротиви срещу по-високия ДДС за туризма, това не трябвало да става в период на криза. Било по-добре налогът за организирани и неорганизирани настанявания да бъде 7%.
Иван Костов пък заяви, че Синята коалиция отдавна настоява за диференцирана ставка за лекарствата, затова тя да не подкрепяла законопроекта.


По статията работи:

Admin Admin