НАЧАЛО » събития

Трета емисия 10-левова банкнота пуска в обращение БНБ

Новата десетолевка ще бъде в обращение от 12 юни заедно с предишните две емисии 1999 г. и 2008 г.

fb
3E news
fb
22-05-2020 12:53:10
fb

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение четвъртата банкнота от новата серия банкноти, която е с номинална стойност 10 лева и емисия 2020 г. Банкнотата ще бъде в обращение от 12 юни 2020 г. като законно платежно средство, уточняват от централната банка.

Третата емисия 2020 година на десетолевката ще бъде в обращение заедно с предишните две емисии - 1999 г. и 2008 г.

Изображенията

На лицевата страна са изобразени портрет на д-р Петър Берон; вертикални текстове „Петър Берон“ и „1799 – 1871“; номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна са изобразени скици от научните трудове на д-р Петър Берон, телескоп и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Новите защитни елементи

Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи, които в банкнотата с номинална стойност 10 лева, емисия 2020 г., са:

- Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от две дебели и осем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.

- Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на земното кълбо с телескоп и планета; цветен холограмен портрет на д-р Петър Берон; изображения на „изправен коронован лъв“ с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на числото „10“.

- Осигурителна нишка – вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 10“ и с диагонален динамичен ефект, променяща цвета си от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 10“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

- Воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на д-р Петър Берон. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Новите банкноти на БНБ с по-голяма защита

Първата от серията нови банкноти с по-голяма защита беше 100-левовата, която е в обращение от 28 декември 2018 година. Втората беше 50-левовата, която е в обращение от 1 ноември 2019 година и третата беше 20-левовата, в обращение от 20 март 2020 година.

 

Нови банкноти
БНБ
10 лева
20 лева
100 лева
По статията работи:

3E news