НАЧАЛО » събития

Строителният надзор поиска повече власт

Премахване на дуализма общини – ДНСК, искат от БААИК

fb
3E news
fb
21-10-2010 10:20:51
fb

 

Премахване на двувластието при санкционирането на закононарушителите в строителството – общинската администрация и Дирекция за национален строителен надзор (ДНСК) - поискаха от Българската асоциация на инженерите консултанти (БААИК). Действащият Закон за устройството на територията (ЗУТ) дава права за контрола на двете места, коментира председателят на асоциацията арх. Марин Бакалов. Както е известно от 1999 г. в строителството бе въведен независим строителен надзор (консултант). Неговата задача е да прави експертна оценка на проектната документация, а след това да държат под око цялото строителство до издаването на акт 16.

Законът разделя обектите на шест категории според тяхната обществена значимост и опасността за живота и здравето на хората. При І и ІІ категория тук влизат националната инфраструктура, язовири, складове и пр. Жилищно строителство със застроена площ над 5000 кв. м е ІІІ категория, в ІV са ниското строителство и вилите. Одобряването на проекти от І до ІІІ категория става от консултант и от ДНСК, останалите - от общините. Именно местната власт обаче раздава строителни разрешения и узаконява вече построени постройки – споменът от митничарското селище край яз. "Ивайловград" е жив, примерите от Южното Черноморие - също.

Според БААИТ и разрешенията за строеж, и документът за въвеждане в експлоатация трябва да се издават от консултанта, тъй като носи отговорността на всеки етап от строителството, а да се елиминира местната власт. Последната дума обаче да има държавният орган ДНСК.

По този начин щяло да се ограничи незаконното строителство и да се ускори и процесът проектиране-строителство-експлоатация.

Имал нужда и от регистър с лицензираните фирми и физически лица от бранша, който да се води от БААИК, и от Закон за консултантската дейност, който да урежда дейността им, казва председателят. На въпроса за причините за ширещото се незаконно строителство, арх. Бакалов отговори, че там, където имало консултант, то липсвало. Глобите били от 30 до 150 хил. лв. според категорията на обекта. Най-тежкото наказание било отнемане на лиценза и вече имало петдесетина случаи с глобени колеги. Но нито един с наказан проектант – коментира членът на УС Емил Тодоров.


По статията работи:

Admin Admin