НАЧАЛО » събития

"Росатом" завърши успешно проекта за удължаване срока на експлоатация на първи енергоблок в Калининската АЕЦ до 2025 г.

fb
3E news
fb
06-07-2014 06:04:00
fb

Петгодишният проект за удължаване срока на експлоатация на енергоблок № 1 на  Калининската АЕЦ беше успешно завършен. Участие в проекта взеха всички подразделения на проектния блок на   Нижегородска инженерингова компания „Атоменергопроект“ – „Атомстройекспорт“.
На 27 юни 2014 година Ростехнадзор издаде лицензия на „Концерн Росенергоатом“ за продължаване на експлоатацията на енергоблок № 1 до 2025 година. Както отбеляза старши вицепрезидентът по проектирането на Нижегородска инженерингова компания „Атоменергопроект“ – „Атомстройекспорт“  Юрий Иванов, за първи път в историята на компанията е реализиран проект за удължаване срока на експлоатация на блок.

Специалистите от Нижегородска инженерингова компания „Атоменергопроект“ разработиха инвестиционния проект, направиха анализи за съответствие на проекта на блока с действащите в момента норми и правила, а също така участваха в работата на комисията по обследване на състоянието на енергоблока и активно си взаимодействаха с експертите и надзорните органи. Енергоблок № 1 на Калининската АЕЦ е в експлоатация от 1984 година.

Калининската АЕЦ се намира в Тверска област, град  Удомля. Решението за изграждането на Калининската АЕЦ е взето през май 1970 година.
Главен проектант на Калининската АЕЦ е Горковското отделение на института "Теплоелектропроект" (в момента Нижегородска инженерингова компания „Атоменергопроект“),  главен конструктор на реакторната установка е опитното конструкторско бюро „Хидропрес“, а научен ръководител – Институтът за атомна енергия  „И.В. Курчатов“. В проекта на централата е било предвидено изграждането на два етапа по два енергоблока, оборудвани с реактори ВВЕР с мощност 1000 МВт.

Изграждането на блок №1 започва през 1974 година, като обектът е определен като „ударна комсомолска строителна площадка“.  Енергийният пуск на блока е на 9 май 1984 година. През 1986 година е въведен в експлоатация енергоблок № 2, с мощност 1000 МВт.

Проектът за разширене на Калининската АЕЦ до мощност 4000 МВт (изграждането на втори етап, включващ блокове № 3 и № 4) е утвърден през 1985 година. Енергоблок №3 е въведен в експлоатация през 2005 година, а енергоблок № 4 - през 2011 година.
Енергоблоковете на Калининската АЕЦ отговарят на всички съвременни изисквания от гледна точка на технически изисквания и ниво на безопасността.

Обединената компания Нижегородска инженерингова компания „Атоменергопроект“  - „Атомстройескпорт“  е един от световните лидери в атомния инженерингов  бизнес и държи 31% от глобалния пазар за изграждане на АЕЦ.

Росатом
модернизация на блок
Калининска АЕЦ
По статията работи:

Георги Велев