Март 15
15.3.2018

Ролята на НПО при формиране на енергийната политика в ЮИЕ

Институтът за енергиен мениджмънт (EMI), със съдействието на българското Министерство на енергетиката, организира еднодневна конференция на тема „Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката - предизвикателства пред Югоизточна Европа“.

Форумът ще се проведе на 15 март 2018 г. в София и е част от събитията в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз.

 

Основна цел на събитието е да обсъди в каква степен се чува гласът на неправителствените организации в процеса на формулиране и прилагане на енергийната политика в европейски, регионален и национален аспект и какво може да се подобри. Това е особено актуално в контекста на настоящите европейски дебати в няколко посоки, които изискват обществен консенсус (например управлението на Енергийния съюз, защитата на потребителите, пазарното развитие и енергийната бедност, ролята на въглищната, ядрената и възобновяемата енергия в контекста на климатичните промени, ролята на новите технологии, темата за прозрачността и законовите и регулаторните процедури, и т.н.). В този контекст ще бъде поставен фокус върху Югоизточна Европа в обща план и по-конкретно върху Западните Балкани в цялостната рамка на Европейския съюз. Всичко това е обосновано от нарастващата обективна нужда от по-близък поглед върху европейските региони по отношение на техните политики и политическо развитие.

За повече информация и онлайн-регистрация можете да посетите следния линк.