НАЧАЛО » събития

Рибата във Варненския залив е измряла от амониев азот, но това не е от спуканата ВиК тръба

fb
3E news
fb
27-05-2020 08:10:01
fb
Снимка: Varna drone

Пробите на водата във Варненското езеро показват повишено съдържание на амониев азот на 19 и 20 май.  В доклада на Басейновата дирекция "Черноморски район" пише, че високото съдържание на това вещество оказва токсично въздействие и в комбинация с кислородния дефицит се е стигнало до масовото измиране на рибите, като се уточнява, че превишението почти 1,5 пъти е главно в района на "Терем-КРЗ-Флотски арсенал". Измирането на рибата не може да се обвърже пряко с повредения от август миналата година тръбопровод за отпадни води, тъй като резултатите за биологичната потребност от кислород на тези дати са били в нормите, информира БНР.

Това каза директорът на Басейновата дирекция "Черноморски район" Десислава Консулова. За показателите на водата в участъка, където се изливат отпадните води, Консулова посочи:

"Като хипотеза съществува замърсяването да е предизвикано от локален източник на замърсяване, но компетентни по точковите източници на замърсяване са РИОСВ. Те ще дадат най-пълна информация. Резултатите за биологичната потребност от кислород излязоха в нормите. Най-влошено състояние на водата е констатирано в района на измрялата риба по отношение на азот амониев.

До Варненско езеро - "Терем-КРЗ" и 500 метра източно от "Терем". Там е констатирано отклонение от нормите по Наредба №4.

А в участъка на аварийния изпускател, откъдето се изливат тези отпадни води, показателите на водата са само азот амониев.

Всичко друго е в рамките на нормите. Мониторингът е ежемесечен. Към настоящия момент няма отклонения от фоновите стойности. Абсолютно всички резултати, които се получават в Басейнова дирекция, са от акредитирана лаборатория, Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителна агенция по околна среда".

 

замърсяване
Варненски залив
тръбопровод
ВиК Варна
Басейнова дирекция
проби
По статията работи:

3E news