НАЧАЛО » събития

Първи добри резултати за туризма в ЕС и България през 2019 г.

Първи оценки на туризма в ЕС през 2019 г.

fb
3E news
fb
24-01-2020 09:29:48
fb
Снимка: Pixabay

България е отчела 27.1 милиона нощувки в места за туристическо настаняване през 2019 година или с 0.8 на сто повече от предходната 2018 година. Почти два пъти повече са нощувките от чужденци и непостоянно пребиваващите в страната (нерезиденти) – 17.4 млн., спрямо 9.6 млн. от живеещи и постоянно пребиваващи в страната (резиденти), което означава, че 64% от всички нощувки се падат на нерезидентите. Наблюдава се, обаче, намаление на броя на нощувките от нерезиденти с 1.8 на сто и увеличение на нощувките от резиденти с 6 на сто спрямо предходната 2018 година.

Това показват обявените на 24 януари 2020 година предварителни данни за 2019 година от статистическата служба „Евростат“, според които броят на нощувките в места за туристическо настаняване в 28-те страни-членки на Европейския съюз е нараснал с 2.4 на сто през 2019 година до над 3.22 милиарда броя.

Най-голямо увеличение на туристическите нощувки има в Словакия и Литва (съответно +12.6% и +10%). В почти всички страни членки на ЕС е отчетено увеличение на нощувките от постоянно пребиваващи в съответната страна. В 12 държави, между които е и България, броят на нощувките на нерезидентите са повече от тези на резидентите. Преди нас (64% от всички нощувки са на нерезиденти) е само Естония (63%), колкото България е Испания (64%), а след нас са: Португалия (66%), Латвия (70%), Австрия (71%), Гърция (83%), Люксембург (88%), Хърватия (92%), Кипър (94%) и Малта (95%).

Лидерите

От 2009 г. насам непрекъснато нараства броят на нощувките в заведенията за туристическо настаняване в ЕС, като нощувките на резидентите са повече от тези на нерезидентите. За 2019 година нощувките на резидентите са 1 715.4 милиона, а на нерезидентите са 1 505.5 милиона. Темпът на нарастване, обаче, е по-добър при нерезидентите, отколкото при резидентите.

През миналата година най-много нощувки отчита Испания (469 милиона, които са нараснали с 0,5% в сравнение с 2018 г.), запазвайки лидерската си позиция от 2018 година, изпреварвайки и преднината си, изпреварвайки Франция (446 млн., + 0,8%). Челната петица се допълва от Германия (436 млн., + 4,0%), Италия (433 млн., + 0,9%) ) и Обединеното кралство (375 млн., + 5,7%).

Как е в малките държави

Начело е Малта с 9.8 нощувки, но с понижение от 2.7% спрямо 2018 година. Следват: Литва (8.9 млн., +10.0%), Естония (6.9 млн., +4.7%), Латвия (5.5 млн., +2.2%) и Люксембург (2.9 млн., +0.2%).

Ръст и спад на нощувките

Броят на нощувките в туристическо настаняване през 2019 г. нараства в почти всички държави-членки, като най-голямо увеличение се наблюдава в Словакия (+ 12.6%) и Литва (+10.0%). Следват: Холандия (+6.8%), Обединеното кралство (+5.7%) и Румъния (+5.6%).

За разлика от тях, намаление е регистрирано в Гърция (-3.0%) и Малта (-2.7%).

Дял на нощувките на резиденти

В ЕС броят на нощувките, прекарани в туристически обекти през 2019 спрямо 2018 година от резиденти нараства със същия темп (+2.4%), колкото нощувките от нерезиденти (+2.4%).

Най-голямо увеличение на нощувки от резиденти „Евростат“ отчита Словакия (+15.1%), Кипър (+ 13.0%), Хърватия (+10.0%), Литва (+9.9%) и Малта (+9.2%).

В държавите-членки на ЕС най-голям дял от нощувките, прекарани от резиденти, са регистрирани в Румъния (83% от общите нощувки), Германия и Полша (и двете по 80%), както и Швеция (75%).

Дял на нощувките на нерезиденти

По подобен начин броят на нощувките в туризма от нерезиденти нараства в повечето държави-членки на ЕС, като най-голямо увеличение е регистрирано в Обединеното кралство (+19.2%), Холандия (+10.6%), Литва (+10.0%) и Словакия (+8.4%).

Най-голям дял от нощувките, прекарани от нерезиденти, са регистрирани в Малта (95% от общите нощувки), Кипър (94%), Хърватия (92%) и Люксембург (88%).

туризъм
ЕС
България
нощувки в хотели
резиденти
нерезиденти
По статията работи:

3E news