НАЧАЛО » събития

Производството на твърди горива на годишна база расте с 10.4%, на месечна намалява с 15 на сто

Производството на електроенергия се увеличава с 8.1%

fb
3E news
fb
30-04-2015 12:40:00
fb

Производството на твърди горива през януари спрямо февруари намалява с 15 на сто, но на годишна база бележи увеличение с 10. 4 на сто, сочат данните на Националния статистически институт. Производството на електроенергия на годишна база се увеличава с 8.1%.

Прави впечатление например, че през февруари 2015 г. спрямо януари 2015 г. намалението при производството на безоловен бензин е с 53.8 на сто, докато доставките се увеличават със 105 процента, което по своята същност е показателно за състоянието на петролните пазари и за позиционирането на родното производство спрямо тях.  

През февруари спрямо януари производството на твърди горива намалява с 15 на сто до 3 146 хил.т. При пропан-бутан понижението е с  22.2 на сто до 7 хил. т. Драстичен е спадът на месечна база про производството на безоловен бензин - с 53.8 на сто до 73 хил.т, на дизелово гориво - с 43.9 на сто до 97 хил.т., а на природен газ - с 20 на сто до 8 млн. м3. Спад на месечна база се отчита и при производството на електроенергия - с 14 на сто до  4 268 ГВтч.

На годишна база обаче ( февруари 2015 г. спрямо февруари 2014 г.) производството на твърди горива се увеличава  с 10.4 на сто. В частност увеличението при производството на електроенергия е по-високо с 8.1 на сто. В същото време намалява производството на безоловен бензин, при това процентът е чувствителен -  с 39.2 на сто, на дизелово гориво - с 21.1 на сто, а на природен газ – с цели 55.6 на сто. Без изменение остава производството на пропан-бутан.


През февруари спрямо януари доставките на безоловен бензин се увеличават с изключително висок процент - със 105 на сто до 41 хил. т. Увеличението при доставките на дизелово гориво също е значително - с 88.8 на сто до 151 хил. т.

Намаление се отбелязва при доставките на твърди горива - с 13.7 на сто до 3 325 хил.т, на природен газ - с 11.2 на сто до 318 млн. м3 и на електроенергия - с 12.4 на сто до 3 115 ГВтч.

На годишна база (февруари 2015 г. спрямо февруари 2014 г.с 8.5% нарастват  доставките на твърди горива, на пропан-бутан - с 
40.9 на сто. Увеличението при доставките на безоловен бензин е с 28.1 на сто, на дизелово гориво - със 7.1 на сто, на природен газ - със 7.8 на сто. Доставките на електроенергия за година са се увеличили с 3.6 %.

 

 

 

 

 

производство на горива
доставка на горива
НСИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева