НАЧАЛО » събития

Проверка на КЕВР установи нарушения във ВиК

ВиК дружествата имат систематични пропуски при отчитането на променливи, участващи в изчисляването на показатели за качество, установил регулаторът

fb
3E news
fb
30-11-2020 09:11:28
fb

ВиК дружествата имат систематични пропуски при отчитането на променливи, участващи в изчисляването на показатели за качество. Това показват резултатите на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, която през 2020 г. извърши обстойна проверка на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г., имащи одобрени бизнес планове през периода 2017-2019 г. (общо 34 дружества), предава БТА.

Проблемите, които са отчетени от КЕВР, са в общия брой на сградните водопроводни отклонения. Освен това редица дружества изчисляват броя на средствата за измерване /СВО/ като свързан или равен на общия брой водомери на СВО. Представените обосновки от дружества са разнопосочни, най-често в посока, че приравняването се прави защото дружеството е монтирало водомери на всички СВО. Тези обосновки не могат да бъдат приети от работната група на КЕВР.

Причината е, че за регулатора от една страна не са представени доказателства за направените твърдения, а от друга страна са възможни случаи, при които на едно СВО има монтирани няколко средства за измерване.

Друг проблем е, че редица дружества посочват данни за утайки, произведени през отчетната година, а не през годината предхождаща отчетната.

Констатират се и несъответствия между посочените данни за запушвания и аварии по канализационната мрежа и представените данни в ремонтната програма.
За извършените проверки са съставени двустранни констативни протоколи, в които е описана фактическата обстановка за обекта на проверката, връчени на представителите на съответните ВиК оператори. Дружествата са представили становища, които са разгледани от работните групи, и се представени мотивирани становища по тях, допълват от КЕВР.

Докладите от извършените проверки са разгледани и приети от КЕВР, като въз основа на резултатите от тях ще бъде започната процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г., посочват от регулатора.

ВиК
КЕВР
проверка
Нарушения
По статията работи:

3E news