НАЧАЛО » събития

По-ниски цени на газа и топлинната енергия ще обсъди КЕВР

fb
3E news
fb
24-03-2016 07:21:00
fb

Понижение на цената на природния газ с 93,35 лв. до 312,21 лв. за 1000 куб м за второто тримесечие на 2016 г. ще обсъди на днешното си заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това е и цената, предложена от „Булгаргаз“. Намалението е с 93,35 лв. за 1000 куб м в сравнение с предходното тримесечие.

Припомняме, че преди дни големите индустриални енергийни консуматори (БФИЕК) поискаха по-високо намаление – до 284 лв. за 1000 куб м. От доклада на работната група обаче става ясно, цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е в размер от 285,69 лв.за 1000 куб м.

При предложената цена, според докладът на работната група разходите за закупуване на природен газ по договора за внос на вътрешния пазар, с включени транзитни такси през територията на Румъния са 194 288 хил.лв.

Собственият капитал на обществения доставчик към края на миналата година е 227 656 хил. лв. при 208 882 хил.лв. през 2014 г. Увеличението на собствения капитал се дължи на печалба за периода в размер от 19 865 хил.лв. От доклада на работната група става ясно, че дългосрочните и краткосрочни задължение на „Булгаргаз“ към края на 2015 г. са 230 257 хил.лв. От тях дългосрочните задължение са в размер от 40 455 хил.л, от които 40 378 хил.лв. по споразумение за разсрочване на задължения за пренос и съхранение на природен газ към „Булгартрансгаз“. Текущите задължения за пренос и съхранение са 11 620 хил.л., а тези към БЕХ – 29 960 хил.лв. Данъчните задължения на дружеството са в размер на103 966 хил. лв., в т.ч. текущо задължение в размер на 23 578 хил. лв.и просрочено задължение в размер на 80 388 хил.лв

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди и изменение в посока надолу на цените на електрческата и топлинната енергия за някои от дружествата, като това ще се отрази в намаление на добавката „задължение към обществото“. Не се очаква обаче съществено намаление за дружествата от топлоенергетиката.

 

КЕВР
Булгаргаз
Топлоенергетика
цени на енергията
По статията работи:

Маринела Арабаджиева