НАЧАЛО » събития

Плевнелиев: "Промених изцяло приоритетите в българската енергетика"

2015-а бе добра за икономиката на България, заяви президентът

fb
3E news
fb
21-01-2016 11:14:00
fb

Президентът Росен Плевнелиев отчете като своя голяма заслуга, че е "променил изцяло приоритетите в българската енергетика". Вместо „голям шлем“ от три руски проекта, зададох три смислени приоритета: енергийна ефективност, енергийна диверсификация, енергийна либерализация. това заяви Плевнелиев по време на съвместна пресконференция на президента и вицето му Маргарита Попова послучай четиригодишнината от началото на мандата им.

Либерализацията на електроенергийния пазар у нас се случва с бързи темпове. Искаме да създадем функциониращ енергиен пазар като контрапункт на монополите. За целта имаме нужда от адекватна свързаност. Посочих междусистемните газови връзки с Гърция, Румъния, Турция, Сърбия за стратегически важни за страната ни. Южният газов коридор представлява реална възможност за диверсификация. Междусистемната газова връзка с Гърция следва да се разглежда като интегрална част от Южния газов коридор и от инициирания от нас газов коридор Север - Юг. Работим за създаване на балканска енергийна борса и газов хъб в България, които да допринесат съществено както за сигурността, така и за осигуряването на конкурентни пазарни цени и доставки в региона. Разработваме собствени газови находища в шелфа на Черно море.

Заложих енергийната ефективност като национален приоритет. Работя за това още от първия ден като министър. Приветствах стартирането на националната програма за енергийно обновяване на българските домове. Над 250 000 българи ѝ се довериха, като се записаха за безплатно саниране. Интересът от страна на гражданите, далеч надхвърлящ и най-оптимистичните очаквания, е доказателство, че сме на прав път.

2015-а бе добра за икономиката на България. Всички показатели растат: 2.8 процента ръст на икономиката, 12 процента ръст на експорта, 30 процента ръст на чуждестранните инвестиции, 2.8 млрд. лв. ръст на приходите в бюджета, обяви още президентът.

Дефицитът намаля чувствително до 2.6 процента от БВП. Безработицата падна до най-ниското си ниво от 2009 г. насам. Брутният външен дълг на България също се намали чувствително – до около 80 на сто от БВП. През 2015 година България записа най-добрия резултат в усвояването на еврофондовете и е втора по скорост на усвояване за годината. Това бе година на рекорден трансфер на фондове от ЕС към България. Постигнатата обща успеваемост от 96 процента за първия програмен период е безспорен и голям успех за страната и правителството.

Като президент, а преди това и като министър, се посветих на регионалното развитие. От 2009 г. стартира изпълнението на хиляди проекти на българските общини, построиха се стотици нови детски градини, ремонтираха се хиляди училища, градски паркове, площади, публични площи, обществени сгради. Обновиха се хиляди километри пътища, модернизират се пътни и железопътни коридори, минаващи през България. Модернизацията на страната и на базисната инфраструктура няма алтернатива. Посветен съм на този стратегически национален приоритет. Като министър, обещах три магистрали. Днес автомагистралите „Люлин“, „Тракия“ и „Марица“ са изцяло готови.

Обещаното е изпълнено и аз благодаря на всички, които допринесоха за това. Общо 350 км магистрали бяха построени от 2009 г. до сега. С това постижение можем да се гордеем. Софийското метро, като голям и стратегически проект за страната, също се разви с бурни темпове. През годината в експлоатация влезе и заводът за преработка на отпадъци в София, който е най-модерното подобно съоръжение на Балканите. За четири години бяха построени над 50 изцяло нови пречиствателни станции за българските градове. Бяха закупени хиляди нови автобуси, тролейбуси, трамваи и други средства за градския транспорт. България се позиционира като държава на кръстопът и подобрява съществено и бързо своята базисна инфраструктура.

След две десетилетия на драматично изоставане и погром, в българското земеделие след 2009 г. настъпи силен подем. Безвъзмездното финансиране на българските фермери и земеделски региони се увеличи многократно - от 280 млн. лв. през 2009 г. до 3.3 млрд. лв. през 2015 г. Благодарение на европейската солидарност и целенасочена държавна политика, стопанствата се модернизират, закупува се нова техника, необработваемата земя намаля драстично. Увеличи се цената на земята, експортът на земеделска продукция също рязко се увеличи.

Гордея се, че съм патрон на развитието на българските индустрии ИКТ, аутсорсинг и производство на автомобилни компоненти. Създадохме и развихме тези клъстери, а резултатите не закъсняха. България се превърна в регионален център за стартиращи фирми, в регионален хъб за индустрията ИКТ, като бяха създадени над 17 000 работни места. Аутсорсинг индустрията се разви с още по-бързи темпове. С радост приех наградата за най-добра европейска аутсорсинг дестинация, с която България бе отличена през 2015 г. Създадоха се над 35 000 работни места. Сектор автомобилостроене също се разви много динамично. Бяха построени около 30 нови фабрики, създадени над 20 000 нови работни места, а производството на автокомпоненти се превърна в най-бързо развиващия се индустриален сектор в страната, а само преди четири години тук, в президентската институция, създадохме клъстер аутомотив и то в президентската институция.

Бъдещето е в таланта и иновациите, в доброто образование и стратегическото мислене. Гордея се, че инициирах създаването и съм патрон на първата иновационна екосистема в България и на Балканите. През декември открихме и първите сгради от София Тех Парк. Това е първият научно-технологичен парк в България и на Балканите, зад който обединени застанаха България и Европа.

президентът Росен Плевнелиев
пришоритети в енергетиката
По статията работи:

Галина Александрова