НАЧАЛО » събития

Пет тенденции при слънчевата енергия, които ще движват сектора през 2020 г.

Слънчевата енергия ще става все по-достъпна и удобна за отделните потребители, благодарение на новите технологии като блокчейн и изкуствения интелект

fb
3E news
fb
09-01-2020 01:27:36
fb

Пазарът на възобновяема енергия е във възход от няколко години. По-специално, слънчевата енергия се превръща в често дискутирана тема поради своята ефективност и все по-достъпна цена. Очаква се пазарът на слънчева енергия да се увеличива средно с общо 20,5% от 2019 до 2026 г.. В края на периода пазарът се оценява на 223,3 млрд. долара.

Въпреки че изменението на климата е основната причина, поради която слънчевата енергия набира популярност, ето пет тенденции, които ще задвижат сектора през 2020 г. Андрей Терсков, ръководител бизнес развитие в Sun Investment Group, обяснява как тези промени могат да се отразят на европейските страни и тяхното развитие. 

Изкуствен интелект и автоматизация

Изкуственият интелект помага на доставчиците на енергия и потребителите да регулират и намаляват отпадъците, като събират данни и оптимизират потреблението на енергия. Независимо от управлението при консумацията изкуственият интелект също може да предотврати извънредни ситуации и да осигури управление в случай бедствие.

Усъвършенстваните устройства като умни измервателни уреди и съоръжения за съхраняване на енергия са изградени по начин, който да записва промените в метеорологичните условия и температурата. Той улеснява предвиждането на извънредни ситуации и може автоматично да коригира настройките си. Автоматизацията на оборудването ускорява процесите на поддръжка и намалява нуждата от работна сила на човека.

Блокчейн базирани решения

Блокчейн инфраструктурата е изградена, за да елиминира посредника, което е от полза за потребителите на слънчева енергия. Той не само прави възобновяемата енергия по-евтина и по-достъпна, но също така може да позволи на отделните домакинства да контролират потреблението си на енергия без да плащат прескъпо за обществени услуги. Въпреки че блокчейн технологията е свързана с финансовия сектор, тя може да подобри обмена на информация и използването на интелигентни устройства и да го направи по-сигурен, което също води до подобрени системи за управление на сгради (BMS).

Достъпност за частни домакинства

Новите поколения енергийни съоръжения като слънчеви панели или генератори на вятърна енергия могат да се използват в частни домакинства и да помогне на потребителите да получат по-голям контрол върху потреблението на енергия. Следователно, потребителите могат да генерират толкова енергия, колкото искат, и да продават остатъчни на разпределителните компании.

„На теория има множество планове и ангажименти за използване на чиста енергия, но когато става въпрос за практика, не всички страни могат да отговорят на нарастващите изисквания. В някои страни виждаме празнина между домакинствата, които все още използват въглища или газ, и тези, които избират по-устойчиви решения като слънчева или вятърна енергия. Устройствата за разпределение на енергия могат да помогнат на собствениците на частни домове да повлияят и да ускорят промените в дадена държава“, смята Терсков.

Увеличен паритет на мрежата

Достъпността на слънчевата енергия увеличава паритета на мрежата, тъй като тъй като все повече частни домакинства могат да инсталират свои генератори на енергия, и тя става по-евтина. През 2020 г. пазарът ще види промени в цените, което означава, че слънчевата и друга възобновяема енергия ще станат по-достъпни от традиционните енергийни източници като въглища и природен газ.

Технологиите като изкуствения интелект, интернет на нещата и блокчейна имат много общо с това да направят слънчевата енергия по-„удобна за потребителя“ и да извеждат производството и потреблението на енергия на по-индивидуално ниво. 

Влияние върху изборите в световен мащаб 

Изменението на климата вече не е личен въпрос, а глобална заплаха, която трябва да бъде взета сериозно. Следователно правителствата по целия свят обединяват силите си, за да облекчат последиците от изменението на климата и да стимулират политиките в областта на околната среда. Това, което можем да видим през 2020 г., е, че изборите ще бъдат повлиявани все повече от обещания за справяне с климатичните промени.

Един от примерите за такива усилия е Директивата на Европейския съюз за възобновяема енергия. Директивата влезе в сила през 2018 г., за да насърчи лидерите на ЕС да предприемат действия и да предотвратят климатичните бедствия. Основната му цел е да се изпълни намерението 20% от потреблението на енергия в общността да идва от възобновяеми източници.

„Въпреки че 20% не звучат много, това е значително предизвикателство за много страни. Можем да вземем Полша като пример. Дори ако страната продължава да настоява за нови политики, на индивидуално ниво хората все още използват остарели и неустойчиви енергийни източници като въглища или газ. Това, което можем да направим, е да направим слънчевата и другите ВЕИ източници по-достъпни за хората. Направете го удобно за потребителя и променете позицията си, че това е чужда работа и хората не бива да ги интересува в личен план“, обясни Терсков.

 

2020
развитие
слънчева енергия
трендове
По статията работи:

3E news