НАЧАЛО » събития

Офшорните фирми вече с 10 на сто данък

Целта е противодействие на данъчни измами и на пране на пари

fb
3E news
fb
21-10-2010 11:11:39
fb

 

Чуждестранни физически лица, ползващи досега преференциален данъчен режим, или работещи в т.нар. офшорни зони, ще се облагат с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги, права, неустойки и обезщетения с източник България - предвижда проектът за Закон за облагане на доходите на физическите лица, приети на първо четене от парламента.
Така се цели противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари, посочва Министерският съвет, който е вносител на проекта. За улесняване на данъчно задължените лица се предвижда за доходи от други източници - неустойки, лихви, производствени дивиденти, включително и предметни награди - платецът на дохода да издава служебна бележка. Според вносителя в практиката е установено, че данъчно задължените се затрудняват при декларирането заради неяснота за размера на този вид доход.
Когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, дължимият авансов данък да се удържа от него, предвиждат още промените в закона.
Така авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество ще се извършва по ред, подобен на възприетия за доходите от извънтрудови правоотношения..

Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов обясни, че това не би натоварило с административна тежест тези наематели. Предложеният текст ще гарантира по-добра събираемост на данъците и няма да затрудни наемателите, посочи той. Горанов уточни, че текстът не се отнася за физически лица.

Председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) допълни, че нормата е следващата стъпка държавата да получава авансово приходи от доходите, а не в края на годината. Този режим не е нов и различен за наемателите, когато са работодатели, тъй като за своите работници, наети по трудов или граждански договори, те имат подобни задължения и им удържат и внасят данъка при изплащане на възнагражденията, каза тя.


По статията работи:

Admin Admin