НАЧАЛО » събития

Орден "Стара планина" за заслуги в развитието на науката ще получи акад. Стефан Воденичаров

fb
3E news
fb
18-06-2014 01:34:00
fb

Министерският ще предложи на президента на Република България Росен Плевнелиев да удостои с орден „Стара планина” - първа степен, председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Орденът ще бъде връчен за изключителните заслуги на Воденичаров за развитието на науката и по случай неговата 70-годишнина. Предложението е инициирано от Съюза на учените в България.

Акад. Воденичаров е роден на 1 септември 1944 г. в София. Завършва Техническия университет - София с квалификацията машинен инженер. През 1974 г. му е присъдена научната степен „доктор”, а през 1988 г. - „доктор на техническите науки”. Година по-късно е избран за доцент в Института по металознание към БАН, през 1991 г. – за професор към Института по металознание, съоръжения и технологии – БАН, а от 2012 г. е академик и е избран за председател на най-старата научна институция у нас.

Акад. Воденичаров е автор на 71 патента и авторски свидетелства, две монографии и 146 научни публикации в български и чуждестранни списания в областта на материалознанието и технологията на машиностроителните материали, методите за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура, технологиите, машините и системите за обработка на материали чрез пластично деформиране, механиката на разрушаване на твърдото тяло. Има 121 договора за внедрявания на изобретения. Избран е за „доктор хонорис кауза” на Техническия университет - Варна. Носител е на Почетен знак „Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН и е записан в Златната книга на изобретателите към Патентното ведомство.

Акад. Воденичаров е член и председател на организационни комитети по международни и национални програми, ко-директор на две работни срещи на НАТО за върхови научни изследвания. Участва в международни експертни органи към НАТО и към Международната агенция за атомна енергия. Също така е член на пет американски и европейски научни организации, както и на редколегиите на три чуждестранни списания и главен редактор на три български.

Акад. Воденичаров има значима обществена активност, включително и като министър на образованието, младежта и науката в началото на 2013 г. Като ръководител на БАН той генерира поредица от инициативи, представящи българската наука пред обществеността и медиите, пред чуждестранни делегации, правителствени лица и посланици на държави от целия свят.

Стефан Воденичаров
орден "Стара планина"
По статията работи:

Георги Велев