Февр. 19 - Февр. 24
19.2.2018

Обучителен курс "Пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване"

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ предвижда, като част от програмата на Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация” /ЦПО „ВиК”/ за 2018 година  да  проведе  за първи път основен курс "ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ".

Курсът ще се проведе от 19 до 24 февруари (вкл.) 2018 г. в гр. Габрово и ПСПВ Габрово.

Краен срок за регистрация: 31 януари 2018 г.


Таксата за участие е 680 лв. В нея са включени всички необходими учебни материали, ръководство с пълен набор от лекции, обяд, кафе-паузи и транспорт в деня на учебната практика.

Пътни , нощувки и дневни се заплащат от курсистите.


Подробности за начина на плащане ще Ви бъдат съобщени допълнително, след изпратен от Ваша страна регистрационен формуляр.

При желание от страна на записалите се, нощувките могат да бъдат осигурени в хотел "МАК" гр. Гарбово с цени дадени в приложения регистрационен формуляр.

Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия,  съгласно Закона за професионалното образование и обучение, което е официален държавен документ за квалификация.

 

За допълнителни въпроси и регистрация - инж. Мариета Иванова - ръководител обучения 

 
 
Секретариат наБългарска асоциация по водите (БАВ)
УАСГ- бл. Б, стая 109

Бул. "Хр. Смирненски" № 1
София 1046 

инж. Кр. Стоянов , ДИРЕКТОР ЦПО ВиК

Тел/ факс: 02/ 963 26 69
Ел. поща: bwa.sofia@gmail.com
Сайт: www.bwa-bg.com

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Водоснабдяване и канализация”

 

 

 

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

на

Основен курс "ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ"

 

19.02 - 24.02. 2018 г. гр. Габрово и ПСПВ гр. Габрово

 

 

тема

 

дисциплина

преподавател

 

 

19.02.2017

 

1

09:00-09:45

Въведение:Защо питейните води трябва да се пречистват и някои основни математически изчисления.

проф. д-р инж. П. Калинков/УАСГ, БАВ/

2

10:00-10:45

Основни химични понятия и лабораторни анализи

инж. Оля Костадинова /ВиК гр. Бургас - ръков. лаборатория/

 

10:45-11:00

Кафе пауза

 

3

11:00-11:45

Микробиология

Р. Цветанов /Софийска водаАД - ст. мениджър ПСПВ/

3

12:00-12:45

Микробиология

Р. Цветанов /Софийска водаАД - ст. мениджър ПСПВ/

 

12:45-13:30

Обяд

 

4

13:30-14:15

Изисквания към качеството на питейните води - Нормативна уредба и Европейско законодателство

инж. Оля Костадинова /ВиК гр. Бургас - ръков. лаборатория/

 

14:15-14:30

Кафе пауза

 

5

14:30-15:15

Коагулация и флокулация. Реагентно стопанство

проф. П. Калинков

5

15:30-16:15

Коагулация и флокулация. Реагентно стопанство

проф. П. Калинков

 

 

20.02.2017

 

6

09:00-09:45

Смесване на реагентите с водата. Видове смесители

проф. П. Калинков

7

10:00-10:45

Камери за флокуобразуване. Видове, устройство

проф. П. Калинков

 

10:45-11:00

Кафе пауза

 

8

 

Процеси и съоръжения за избистряне на водата

 

8.1

11:00-11:45

Утаяване. Видове утаители

проф. П. Калинков

8.2

12:00-12:45

Избистрители със суспендиран слой

проф. П. Калинков

 

12:45-13:30

Обяд

 

8.2

13:30-14:15

Избистрители със суспендиран слой

проф. П. Калинков

 

14:15-14:30

Кафе пауза

 

9

14:30-15:15

Филтриране на водата

проф. П. Калинков

9

15:30-16:15

Филтриране на водата

проф. П. Калинков

 

 

21.02.2017

 

9

09:00-09:45

Филтриране на водата

проф. П. Калинков

10

 

Обеззаразяване на водата

 

10.1

10:00-10:45

Обеззаразяване на водата чрез използване на хлор и хлорни съединения

проф. П. Калинков

 

10:45-11:00

Кафе пауза

 

10.1

11:00-11:45

Обеззаразяване на водата чрез използване на хлор и хлорни съединения

проф. П. Калинков

10.2

12:00-12:45

Обеззаразяване на водата чрез използване на озон

проф. П. Калинков

 

12:45-13:30

Обяд

 

10.3

13:30-14:15

Обеззаразяване на водата чрез UV лъчи

проф. П. Калинков

 

14:15-14:30

Кафе пауза

 

11

14:30-15:15

Отстраняване на желязо и манган от водата

проф. П. Калинков

12

15:30-16:15

Технология на пречистване на повърхностните води

проф. П. Калинков

 

 

22.02.2017

 

12

09:00-09:45

Технология на пречистване на повърхностните води

проф. П. Калинков

13

10:00-10:45

Отстраняване на органични примеси от водата

проф. П. Калинков

 

10:45-11:00

Кафе пауза

 

14

11:00-11:45

Отстраняване на алгии и зоопланктон от водата

проф. П. Калинков

15

12:00-12:45

Мембранни технологии за пречистване на водата

проф. П. Калинков

 

12:45-13:30

Обяд

 

15

13:30-14:15

Мембранни технологии за пречистване на водата

проф. П. Калинков

 

14:15-14:30

Кафе пауза

 

16

14:30-15:15

Добри практики за получаване на качествена питейна вода

доц. д-р инж. Г. Бърдарска

/Глобално партньорство по водите - България/

16

15:30-16:15

Добри практики за получаване на качествена питейна вода

доц. Г. Бърдарска

 

 

23.02.2017

 

17

09:00-09:45

Алтернативни решения за пречистване на отпадъчни води от ПСПВ

доц. Г. Бърдарска

 

10:00-13:00

Посещение на ПСПВ

 

 

13:00-13:30

Обяд

 

 

13:30-15:30

Практика по тема 2

 

 

 

24.02.2017

 

 

09:00-11:00

Тест-изпит

 

 

11:00-12:30

Оценка на теста

 

 

12:30

Обявяване на резултатите и закриване на курса