НАЧАЛО » събития

Негативната тенденция при производството и потреблението на ток се запазва, а вносът расте с над 120 процента

За времето от началото на годината до 9 февруари, спрямо същия период на 2019 г. участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа расте с над 21 %

fb
3E news
fb
11-02-2020 07:43:14
fb

Продължава негативната тенденция при производството и потреблението на електроенергия, а също и спадът по отношение на участието на  водноелектрическите (ВЕЦ) и базовите централи. Износът на електроенергия все още остава отрицателен. Все пак  данните започват да се подобряват. Въпреки това няма как да не направи впечатление продължаващия ръст при вноса на ток – над сто и двадесет поцента, или с по около петнадесет процента през последните две седмици. Разбира се, запазва се високо участието както в преносната, така и в разпределителната мрежа на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). . Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 9 февруари тази година, в сравнение със същия период на миналата 2019 г.  

Производството на електроенергия от началото на годината до първите девет дни на месец февруари 2020 г. е в обем от 5 143 889 MWh, като намалява (минус) с 13.81 процента спрямо аналогичния период на предходната 2019 г. Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 5 968 130 MWh. (-15.30 % преди седмица).

Потреблението на електроенергия все още запазва негативната си тенденция. Така например, ако за времето от 1 януари до 9 февруари миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 5 317 749 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. е в обем от 5 139 586 MWh. Това е понижение (минус) с 3.35 %, но при проследяване на данните от отминалите сравнителни периоди няма как да не се отчете леко подобрение на данните.

Износът на електроенергия, въпреки че остава отрицателен също се подобрява, става ясно още от данните на оператора на преносната мрежа. За времето от началото на предишната 2019 г. година до първите девет дни на месец февруари износът на електроенергия е бил в обем от 955 802 MWh. За същия период на настоящата година е от порядъка на 681 592 MWh. Това е понижение от (минус) 28.69 процента ( минус 33.67 % отчетен спад преди седмица ).

Впечатляващ ръст през сравнявания период се наблюдава при вноса на електроенергия – плюс 121.76 % (108.21 % отчетен ръст седмица по-рано) . Ако за посочения отчетен период на миналата година вносът на ток е бил в обем от 305 421 MWh, то през тази година нараства до 677 289 MWh.

Негативната тенденция за участието на базовите централи за времето от началото на годината до първите девет дни на месец февруари също се запазва – минус 13.79 %. Така например за посоченото време на миналата година базовите централи са участвали с 5 280 737 MWh. За сравнение за аналогичния период на тази година участието им е в обем от 4 552 711 MWh.

Участието на ВЕИ като в преносната, така и в разпределителната мрежа остава положително, като подобрението на данните е забележително.

За времето от първи януари до девети февруари тази година делът на ВЕИ в преносната мрежа нараства с 21.12 %. Ако за посочения сравняван период на минатата година той е бил в обем от 135 226 MWh, то през настоящата 2020 г. нараства до 163 787 MWh. В частност това се дължи положителните данни от участието на вятърните (плюс 11.35 %) и фотоволтаични (плюс 58.64 %) мощности и биомасата (плюс 41.22 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на настоящата година също нараства – плюс 21.56 % до 216 396 MWh спрямо 178 020 MWh преди година. Това се дължи както на вятърните (плюс 10.38 %) и фотоволтаични (плюс 48.34 %) мощности, така и на биомасата (плюс 11.17 %).

Подобрение на показателите, спрямо седмица по-рано има и по отношение на участието на ВЕЦ,  въпреки, че се запазва високия отрицателен.  За сравнение, през времето от началото на годината до първите девет дни на месец февруари миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 374 147 MWh, докато за аналогичния период на тази година е от порядъка на 210 995 MWh. Това е понижение (минус) с 43.61 % (минус 47.48 % отчетени седмица по-рано).  

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news