НАЧАЛО » събития

Най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа

fb
3E news
fb
26-03-2020 01:05:53
fb

Най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа поради въведеното извънредно положение заради коронавируса. За това алармира Българска браншова камара машиностроене в съобщение до медиите.

1. „Линамар България“, Русе („Монтюпе“) – първоначално съобщи, че спират работа от 6 до 10 април. На 25 март съобщиха, че спират работа от 30 март до 10 април.

2. „ВИТТЕ Аутомотив“, Русе – от 16 до 20 март са в отпуск 30% от работещите; от 23 до 27 март други 30%. Спира работа цялото производство от 30 март, засега обявено за две седмици. Причини: спрени производствата на европейските автомобилопроизводители и доставчици, от друга страна - невъзможност за осигуряване безопасността на работещите (безопасен транспорт, разстояния между работните места и т.н.). Опасенията на ръководството са, че китайските поддоставчици възстановяват производството си, а поддоставчиците (конкуренти) от Мексико не са спирали работа и вероятността да бъдат изместени от тях е много голяма.

3. Друга ключова фирма временно спира работа изцяло в двата завода за две седмици - поради въведеното извънредно положение и временното спиране на производството в заводите на клиентите им.

4. Вече знаем, че „Язаки“ спря работа и в трите си завода.

Поддоставчиците за автомобилостроенето са в тежка ситуация, сочат от камарата. Според експертите причините са:

          – Невъзможност да извозват работещите, голяма част от които живеят на 70-80 км. от завода – поради коронавируса;

          – Започваща криза поради спиране на европейски фирми, произвеждащи автомобили;

          – Не е изключено при ненамеса от страна на държавата отделни производства да бъдат изнесени в други страни.

В криза е и корабостроене (основно кораборемонт):

1. „Бургаска корабостроителница“ остава без работа. Има договор с Русия за ремонт на определени кораби по график. Руските специалисти, които трябва да присъстват и консултират дейностите по ремонта, не могат да дойдат в България.

Договорът за ремонт на руски кораби не е прекратен, но изпълнението му се отлага неопределено във времето.

Забавят се и срокове за доставка на материали от западните страни. Вместо за 10-12 дни доставките стават за 20-25 дни.

2. Най-големият кораборемонтен завод „Одесос“, Варна.

В момента довършва ремонта на кораб, но не е ясно кога и как ще пристигнат други кораби за ремонт, за които има договор, тъй като от тези страни не могат да пристигнат специалисти, контролиращи ремонта.

3. „Корабно машиностроене“, Варна – спира работа за две седмици. Не може да експедира изработена продукция за Италия.

В тежка ситуация са и редица фирми от другите подсектори на машиностроенето, за което браншовата камара е сигнализирала нееднократно, сочат от Българска браншова камара машиностроене.

Българска браншова камара машиностроене
кораборемонт
автомобилостроенето
По статията работи:

3E news