НАЧАЛО » събития

Над 55 млрд. лева спестяват домакинствата в българските банки

Кредитите за домакинствата са нараснали с 9.5%, до 23.907 млрд. лв. в края на 2019 г. спрямо година по-рано, показват обявените днес данни на БНБ

fb
3E news
fb
24-01-2020 04:15:43
fb
Снимка: БНБ

Депозитите на Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 55.645 млрд. лв. (46.6% от БВП) в края на декември 2019 година. Те се увеличават с 8% спрямо същия месец на 2018 г., при 8.3% годишен ръст през ноември 2019 година. В номинално изражение за една година депозитите са нараснали с 4.105 млрд. лв., когато през декември 2018 г. БНБ отчете депозити за домакинствата в размер на 55.645 лв.

Това показват обявените от БНБ данни за 2019 година, които затвърждават мнението, че въпреки ниските лихви, домакинствата се доверяват на банките за своите спестявания.

В края на декември 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 85.155 млрд. лв. (71.3% от БВП), като годишното им увеличение е с 9.7% (при 8.8% годишен ръст през  ноември  2019  година). Депозитите  на Нефинансовипредприятия са 26.494 млрд. лв. (22.2% от БВП) в края на декември 2019 година. В сравнение със същия  месец  на  2018 г.  те  се  увеличават  с  14.3%  (11.4%  годишно повишение  през  ноември  2019  година). Депозитите на финансовитепредприятия нарастват с 2.4% на годишна база през декември 2019 година (2.2% годишно понижение през ноември 2019 г.) и в края на месеца достигат 3.017 млрд. лв. (2.5% от БВП).

Кредити

Отпуснатите от банките заеми за Домакинства и НТООД са 23.907 млрд. лв. (20% от БВП) в края на декември 2019 година. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 9.5% (при същия ръст от 9.5% годишно през ноември 2019 година). Година по-рано, към 31 декември 2018 г. заемите за домакинствата в номинално изражение възлизат на 21.828 млрд. лв., което представлява нарастване с 2.079 млрд. лв., когато БНБ обяви, че отпуснатите кредити за домакинствата през 2018 година са били 21.907 млрд. лв.

В края на декември 2019 г. най-много са нараснали жилищните кредити, които 10.771  млрд. лв. и се повишават на годишна база с 14.5% (при 14.4% годишно увеличение през ноември 2019 година). Потребителските кредити възлизат на 11.330 млрд. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо декември  2018 г. (при 10.9% годишно повишение през ноември 2019 година). На годишна база другите кредити намаляват с 40.9% (при 38.2% годишно понижение през ноември 2019 г.), като достигат 514.6 млн. лева.

Според данните на БНБ, в края на декември 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 62.696 млрд. лв. (52.5% от БВП) при 62.786 млрд. лв. към ноември 2019 г. (52.5% от БВП). През декември 2019 г. те се увеличават на годишна база с 9.3% (при 9% годишно повишение през ноември 2019 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 558.7 млн. лева. На годишна база продадените кредити8 от ДругиПФИса 574.4 млн. лв. (в т. ч. 309 млн. лв. през декември 2019 година), а обратно изкупените кредити – 15.7 млн. лв. (през декември 2019 г. няма обратно изкупени кредити). Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.9% на годишна база през декември 2019 г. (при 5.4% годишно повишение през ноември 2019 г.) и в края на месеца  достигат 34.616 млрд. лв. (29% от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.173 млрд. лв. (3.5% от БВП) в края на декември 2019 година. В сравнение с декември 2018 г. те се увеличават с 46.9% (при 46.7% годишно повишение през ноември 2019 година).

Нетните чуждестранни активи и пасиви

Нетните чуждестранни активи са 57.801 млрд. лв. в края на отчетния месец при 57.960 млрд. лв. в края на ноември 2019 година, като нарастват с 3.1% в сравнение с декември 2018 г. (5% годишно повишение през ноември 2019 година). През декември 2019 г. чуждестранните активи се увеличават с 3.1% (4.5% годишен ръст през ноември 2019 г.), като достигат 67.848 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 10.046 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 2.9% (1.3% годишно повишение през ноември 2019 година).

банки
депозити
кредити
активи
БНБ
По статията работи:

3E news