Май 16 - Май 17
16.5.2017

Международна конференция „Либерализацията на електроенергийния пазар – България в регионален и европейски контекст“

Водещи енергийни експерти от Европа и представители на европейски институции ще обсъдят през май в София предизвикателствата пред развитието на европейския енергиен пазар, либерализацията на енергийния пазар в България, социалните аспекти на либерализацията на пазара и начините и средствата за защита на икономически уязвимите потребители. Това ще стане по време на международната енергийна конференция „Либерализацията на електроенергийния пазар – България в регионален и европейски контекст“. Организири на форума са Националната енергийна камара (НЕК) с подкрепата на Института за енергиен мениджмънт (ЕМИ).


Престижният форум ще се проведе на 16 и 17 май 2017 г. в София.


На конференцията е поканен заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, който е отговарящ и за Енергийния съюз. Участие като лектори вече са заявили директорът на ACER (Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори) Алберто Поточниг, Янез Копач, директор на секретариата на Енергийната общност, Кристиан Руби, генерален секретар на EURELECTRIC, проф. Пипо Ранчи, главен съветник във Флорентинското училище за регулиране в Италия, Стивън Уудхаус от Pöyry Management Consulting, Великобритания, Фабиен Рок - Старши вицепрезидент, Compass Lexecon офис Париж, доц. Иван Иванов, председател на българската Комисия за енергийно и водно регулиране и Константин Константинов, главен изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса.


След Парижкото споразумение от 2015 г. Европейската комисия формулира нови цели и приоритети за развитието на Енергийния съюз. Те имат за задача да поставят енергийната ефективност на първо място, както и да се постигне глобално лидерство на възобновяемата енергия и да се предложат справедливи условия за потребителите от всички страни членки. Всичко това води до установяването на нови правила, които Европейската комисия е разработила в пакета „Чиста енергия за всички европейци“ и които включват енергийна ефективност, възобновяема енергия, модел на електроенергийния пазар и сигурност на електроенергийните доставки.


Ето защо конференцията „Либерализацията на електроенергийния пазар – България в регионален и европейски контекст“ ще бъде форум на високо експертно ниво за дискусия на предприетите и предстоящите стъпки, които подкрепят развитието на енергийния сектор в България в контекста на Югоизточна Европа и енергийните политики на Европейския съюз. Състоянието на либерализацията на пазара на основата на натрупаната практика, предизвикателствата пред страните и бизнеса, както и социалното измерение на реформите ще бъдат в центъра на дебата.

 

Новини във връзка с форума можете да получавате и от сайта на конференцията: conference-bg.com.