НАЧАЛО » събития

МАЕ прогнозира, че вятърната енергетика ще е лидер по производство на електроенергия в Европа още през 2025 г.

fb
3E news
fb
29-06-2020 04:06:29
fb

Международната агенция по енергетика смята, че вятърната енергетика ще стане лидер в производството на електроенергия в Европа, изпреварвайки газовите мощности и атомната енергетика. Това, според МАЕ ще се случи съвсем скоро – до 2025 година, се посочва в публикуваният преглед на Европейската енергийна политика.

В обзорът си МАЕ обсъжда енергийните предизвикателства през Европа и дава възможни решения, които да са от помощ за постигане на сигурно и устойчиво бъдеще. Определяйки като впечатляваща зелената сделка на ЕС в намерението й за декарбонизация на икономиката, МАЕ смята, че за постигане на неутралитет по отношение на климата ЕС трябва да се съсредоточи върху транспорта, секторът, свързан с производството на топлинна енергия, промишлеността и сградния фонд, заедно с политиките, които са в подкрепа на интеграцията на енергийните системи.

През 2020 г. ЕС е изправен пред икономически спад от 7-10% в резултат на кризата на здравето на Covid-19. Колкото по-дълго продължава кризата, толкова по-големи ще бъдат въздействията върху икономиката, включително в енергийния сектор. Поддържането на енергийната сигурност е изключително важно, тъй като енергийният сектор е жизненоважен за здравето на гражданите и икономиката и трябва да продължи да функционира. Физическата устойчивост на енергийния сектор в ЕС е силна, но финансовата му устойчивост е под силен стрес, посочват от МАЕ.

В отчета се отбелязва настъпилият спад при търсенето и предлагането на енергия, включително и на емисиите от СО2. През първото тримесечие на 2020 г. търсенето на въглища в ЕС намаля с 20%, а делът на възобновяемите енергийни източници достигна високо ниво. За 2020 г. като цяло търсенето на енергия в ЕС се очаква да бъде с 10% под нивата през 2019 г., което означава два пъти по-голям спад от този по време на  финансовата криза през 2008—2009 г. Енергийните емисии на CO2 в ЕС намаляха с 8% през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г., се казва още в доклада.

Въпреки че тези тенденции биха могли да позволят на ЕС да постигне целите си за 2020 г. за ВЕИ и енергийна ефективност, това не трябва да е успокояващо, според експертите на агенцията. В този ред на мисли те припомнят обявените вече по-рано очаквания, че инвестициите във възобновяема енергия се очаква да намалят с една трета през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Това би било исторически спад за ЕС и в частност на 50% срив по отношение на слънчевите мощности.  В същото време се очаква бързо възстановяване на емисиите. Тъй като в енергийния сектор те представляват 75% от емисиите на парникови газове в ЕС, са необходими усилия за смекчаване на възстановяването в икономиката по подобен начин, препоръчват от МАЕ.


През 2019 г. на вятърната енергетика се дължат 13,4 % от производството на електроенергия в Европа. На атомната енергетика се падат 25,5 %, а на газовите мощности – 21,7 %. Делът на слънчевата енергетика съответно е 4,2 %.

МАЕ отбелязва, че вятърът ще стане най-големият източник на енергия през следващите години, което ще се дължи на инвестициите в офшорните паркове, където ЕС дължи световното лидерство.

Отбелязва се също така, че целта, посочена в Европейската директива за ВЕИ през 2030 г. (32 % от крайното потребление а енергия) означава, че дела на ВЕИ в производството на електроенергия трябва да достигне 50 % към тази дата. На практика МАЕ с този обзор преразглежда предишната си оценка за участието на вятърната енергетика като най-голям производител на електроенергия в Европа от 2027 г. на 2025 г.

Установените мощности за вятърна енергетика в Европа са 205 ГВт.

Други двигатели на политиката са плановете на 16 държави-членки за постепенно премахване на използването на въглища през следващите десетилетия (въглищата все още представляват 20% от сместа на електроенергия в ЕС през 2018 г.) и успешната реформа на системата за търговия с емисии в ЕС (EU ETS), отбелязват още от МАЕ.

Още по темата на: https://www.iea.org/reports/european-union-2020

ВЕИ
Европейска енергийна политика
МАЕ
зелена сделка
вятърни мощности
По статията работи:

3E news