НАЧАЛО » събития

Липсват стимули за инвеститорите, които обновяват сгради

Част от проблема се крие в това, че много от евростандартите са приети по ускорена процедура у нас, смятат от КАБ и БТПП

fb
3E news
fb
20-12-2013 04:07:00
fb

Да бъде стимулирано обновяването на сгради с производствен характер – около това мнение се обединяват ръководителите на Камарата на строителите в България (КАБ) и на Българаската търговско-промишлена палата (БТПП). Перспективите и проблемите в строителния сектор обсъдиха на среща в Камарата на строителите председателят на Камарата Светослав Голосов, изпълнителният директор Иван Бойков и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Парадоксална е ситуацията в страната в момента по отношение на изискванията към ползвателите на сградите, тъй като излиза, че се толерират не предприемчивите, а онези, които са решили да използват сградата в стария ѝ необновен вид. Обратно, всеки дръзнал да вложи средства в рехабилитация, попада под тежките удари на новите стандарти – изисквания за вентилация, за противопожарна охрана, енергийна ефективност и др., и веднага става обект на натиск от страна контролните органи. От КАБ и БТПП стигнаха до извода, че за тази ситуация допринася и фактът, че много от стандартите на ЕС са възприети в България ускорено, въпреки че е имало възможност за по-плавен преход към тях.

Предприемачите, които обновяват сградите правят значителни разходи, но същевременно не получават облекчения, например по отношение на такса смет. Това ги поставя в неравностойно положение, спрямо конкурентите им, които не правят разходи за обновяване на сградите.

Компетентните държавни институции би трябвало да помислят за стимули и да създават условия и облекчения за тези, които обновяват сградите, съобразно най-новите стандарти. Още повече, че в процеса на обновяване на сградите, в процеса на съобразяването им с новите стандарти те правят обороти, благодарение на които фискът реализира по-големи приходи.

обновяване на сгради
Камара на строителите в България
БТПП
По статията работи: