Юни 6
06.6.2017

КОНФЕРЕНЦИЯ „Превенция на проблемните плащания в ютилити сектора“


НОВИНИТЕ ГРУП организира КОНФЕРЕНЦИЯ

„Превенция на проблемните плащания в ютилити сектора“

Заповядайте на:
6 юни 2017 г. (вторник), 13:00 часа
Интер Експо Център, зала Витоша
/гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147/

С участието на:
Теменужка Петкова – Министър на енергетиката на Република България
Доц. Иван Иванов – Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране
Мая Манолова – Омбудсман на Република България
Димитър Маргаритов - председател на КЗП

И още по темите:
Предизвикателства и тенденции в ютилити сектора
Просрочени вземания – как се справят компаниите? Добри практики
Проблемът клиенти – колекторски фирми. Защита на потребителите
Електронни плащания. Ютилити компании – банки – клиенти

 

Повече подробности за форума можете да намерите на: http://event.novinite.bg/


* За регистрация и информация: НОВИНИТЕ ЕАД
0999 080 070 или office@novinitegroup.com
Цена за регистрация: 120 лв. с ДДС

 

ПРОГРАМА /Драфт/

13:00-13:30

РЕГИСТРАЦИЯ

13:30-13:45

ОТКРИВАНЕ

Официални лица:
Теменужка Петкова - Министър на енергетиката
доц. Иван ИвановПредседател на КЕВР
Мая Манолова
 - Омбудсман на РБ 
д-р Веселин Божков – председател на КРС
Димитър Маргаритов - председател на КЗПМодератор: Костадин Сирлещов, Си Ем Ес "Камерън Маккена"

13:45-15:15

Сесия І. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В ЮТИЛИТИ СЕКТОРА и как това влияе за повишаване на разходите

Модератор: Костадин Сирлещов

1. Ценова политика на КЕВР. Конфликтът цени - покупателна способност: какво е решението. Баланс на интересите на участниците на пазара.
- доц. Иван Иванов, председател на КЕВР

2. Регулацията на мобилните оператори – процеси в ЕС, как се отразява това на българските оператори и клиентите, балансиране на интересите на пазарните играчи.
- Д-р Веселин Божков Божков, председател на КРС

3. Как да се преодолеят деформациите в отношенията ютилити компании - клиенти, проблемът с частния арбитраж и частните съдебни изпълнители, ролята на Омбудсмана като медиатор и инициатор на промени в законодателството
- Мая Манолова, Омбудсман на Република България

4. Промените в сектора на комуналните услуги и как се отразяват за повишаване на разходите в сектора
- Калоян Стайков, анализатор в Института за пазарна икономика

5. Разрез на разходите в ютилити сектора
- Карел Крал, изпълнителен директор на ЧЕЗ
- Арно Валто де Мулиак, изпълнителен директор на Софийска вода
- Момчил Андреев, изп. директор на Енерго - Про
- представител на Овергаз


15:15-15:30

Дискусия

15:30-16:00

КАФЕ ПАУЗА

16:00-17:00

Сесия ІІ. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ – КАК СЕ СПРАВЯТ ЮТИЛИТИ КОМПАНИИТЕ, ДОБРИ ПРАКТИКИ

Модератор: Николай Минков

1. Състояние и причини за нарастването на проблемните плащания в ютилити сектора:
- Иван Иванов, Председател на Българска асоциация по водите
- Мартин Георгиев, председател на Асоциация на търговците на електроенергия
/Владимир Дичев - зам. Председател/
- представител на ВиК
- Представител на мобилен оператор

2. Подобряване на събираемостта. Управление на вземанията. Превенция на проблемните плащания.
Добри практики
Георги Беловски, изпълнителен директор Топлофикация София
- представител на Софийска вода
- Петър Янков, ръководител на отдел "Билинг" и прокурист в EVN България
- Представител на ВиК
- Драгомир Милков, Финанс Про Колект
- Детелина Смилкова, ВУЗФ

17:00-17:15

Дискусия

17:15-18:15

Сесия ІІІ. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОБЛЕМЪТ КЛИЕНТИ-КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ. ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Модератор: Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“

1. Проблемът клиенти - колекторски фирми: какво да се прави?

- Милена Виденова, зам.-председател, Управител на Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисис
- Венцислав Славов, Вип Колект
- Представител на ЧСИ

2. Електронни плащания и добри практики в комплексното е-обслужване на ютилити сектора и техните клиенти. Сътрудничество м/у ютилити компаниите и финансовите институции. Сигурност

представител на Юробанк България
- представител на банка

3. Плащанията към ютилити компаниите чрез мобилните оператори

- представител на Мобилтел
- представител на банка

18:15-18:30

Дискусия

V. ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА

18:30-20:00

КОКТЕЙЛ

 

* За регистрация и информация: НОВИНИТЕ ЕАД
0999 080 070 или office@novinitegroup.com
Цена за регистрация: 120 лв. с ДДС