Юни 6
06.6.2017

КОНФЕРЕНЦИЯ „Превенция на проблемните плащания в ютилити сектора“


НОВИНИТЕ ГРУП организира КОНФЕРЕНЦИЯ

„Превенция на проблемните плащания в ютилити сектора“

Заповядайте на:
6 юни 2017 г. (вторник), 13:00 часа
Интер Експо Център, зала Витоша
/гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147/

С участието на:
Жечо Станков – Зам.-министър на енергетиката на Република България
Доц. Иван Иванов – Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране
Мая Манолова – Омбудсман на Република България
Димитър Маргаритов - председател на КЗП

И още по темите:
Предизвикателства и тенденции в ютилити сектора
Просрочени вземания – как се справят компаниите? Добри практики
Проблемът клиенти – колекторски фирми. Защита на потребителите

 

Повече подробности за форума можете да намерите на: http://event.novinite.bg/


* За регистрация и информация: НОВИНИТЕ ЕАД
0999 080 070 или office@novinitegroup.com

Програма

13:00-13:30

РЕГИСТРАЦИЯ

13:30-13:45

ОТКРИВАНЕ

Официални лица:

Николай Нанков - Министър на регионалното развитие и благоустройството
Жечо Станков– Зам.-министър на енергетиката
Мая Манолова – Омбудсман на Република България
доц. Иван Иванов – председател на КЕВР
Димитър Маргаритов – председател на КЗПМодератор: Костадин Сирлещов, Си Ем Ес "Камерън Маккена"

13:45-15:15

Сесия І. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В ЮТИЛИТИ СЕКТОРА и как това влияе за повишаване на разходите

Модератор: Костадин Сирлещов

1. Ценова политика на КЕВР. Конфликтът цени – покупателна способност: какво е решението. Баланс на интересите на участниците на пазара.

– доц. Иван Иванов, председател на КЕВР

2. Регулацията на мобилните оператори – процеси в ЕС, как се отразява това на българските оператори и клиентите, балансиране на интересите на пазарните играчи.

– д-р Веселин Божков, председател на КРС

3. Как да се преодолеят деформациите в отношенията ютилити компании - клиенти; проблемът с частния арбитраж и частните съдебни изпълнители; ролята на Омбудсмана като медиатор и инициатор на промени в законодателството.

– Мая Манолова, Омбудсман на Република България

4. Промените в сектора на комуналните услуги и как се отразяват за повишаване на разходите в сектора

– Калоян Стайков, анализатор в Института за пазарна икономика.

5. Разрез на разходите в ютилити сектора

–  представител на Овергаз


15:15-15:30

Дискусия

15:30-16:00

КАФЕ ПАУЗА

16:00-18:00

Сесия ІІ. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ – КАК СЕ СПРАВЯТ ЮТИЛИТИ КОМПАНИИТЕ. ДОБРИ ПРАКТИКИ. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Модератор: Николай Минков - Индустриален клъстер Средногорие

1. Състояние и причини за нарастването на проблемните плащания в ютилити сектора:

– Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите
– Владимир Дичев, заместник – председател на Асоциация на търговците на електроенергия

2. Подобряване на събираемостта. Управление на вземанията. Превенция на проблемните плащания.
Добри практики.

– Георги Беловски, изпълнителен директор Топлофикация София
– Петър Янков, ръководител на отдел "Билинг" и прокурист, EVN България
– Борислав Георгиев, Старши мениджър "Фактуриране и събиране на вземания", Софийска вода
– Тодор Матев,  директор „Продажби на дребно“, ЧЕЗ Електро България АД
– Драгомир Милков, Финанс Про Колект
– Детелина Смилкова, ВУЗФ

3. Защита на потребителите. Проблемът клиенти - колекторски фирми.

Богомил Николов, председател на Асоциация „Активни потребители“
Венцислав Славов, Вип Колект

18:00-18:15

Дискусия

V. ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА

18:15-20:00

КОКТЕЙЛ


* За регистрация и информация: НОВИНИТЕ ЕАД
0999 080 070 или office@novinitegroup.com
Цена за регистрация: 120 лв. с ДДС