НАЧАЛО » събития

Искат поредно отлагане за новите правила за такса смет

fb
3E news
fb
31-10-2014 03:36:00
fb

Народното събрание обмисля да забави с още една година новата методика в определянето на такса смет. Това е записано в предложените промени в Закона за местните данъци такси, които са внесени за разглеждане в парламента. Вносител на предложението е Менда Стоянова, заедно с още три народни представителки от ГЕРБ. Причина за предложението, че според досегашния текст Министерски съвет и сдружението на общините е трябвало да се уточнят за методиката за събиране на такса смет, но това не се е случило. Между Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) и правителството няма постигнат консенсус коя точно методика ще влезе в сила от 1 януари догодина.

Това налага и удължаване на срока на сега действащите правила с още една година, става ясно от мотивите към предложението за промени. Според законопроекта новата методика ще влезе в сила от началото на 2016 г., а преговорите какви критерий да бъдат използвани в нея трябва да завършат до края на март 2015 г.

Още през лятото бизнесът и синдикатите подкрепиха проекта на финансовото министерство за новата методика. В нея има три основи, които могат да се ползват от общинските съвети за определяне на таксата. Първата е индивидуално измерване на битови отпадъци в имота, втората — количеството отпадъци съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове и третата основа е определяне на таксата спрямо броя на ползвателите на услугата в имота.

Общинските съвети могат да изберат една или няколко основи в зависимост от населеното място или комбиниран подход. През лятото финансовото ведомство подготви и промени в Закона за местните данъци и такси. Те предвиждат въвеждане на двукомпонентна такса за поддържане на чистотата, която се състои от такса за битови отпадъци и такса за поддържане.

В законопроекта и проектонаредбата е заложен европейският принцип за определяне на такса смет "замърсителят плаща", обясни тогава бившият заместник — финансов министър Людмила Петкова. Общините се обявиха против тази методиката, която според тях ще доведе до драстично увеличение на налозите.

такса смет
отлагане
депутати
предложение
По статията работи:

Георги Велев