НАЧАЛО » събития

За да не загуби пари по ОП „Транспорт“ държавата прехвърли 58,6 млн. лв за ремонт на жп линиите Пловдив-Свиленград и Септември-Пловдив

fb
3E news
fb
02-07-2014 07:26:00
fb

Свободни средства по оперативна програма „Транспорт“ бяха прехвърлени днес от приоритетна ос 2 в приоритетна ос 1. Целта на прехвърлянето е да бъдат завършени да важни жп проекта – реконструкцията и електрификацията на жп линията Пловдив-Свиленград в участъка Първомай-Свиленград и модернизацията на жп участъка Септември-Пловдив, съобщиха от правителството. По първия от проектите страната ни работи вече повече от двайсет години и той все още не е завършен. Със сегашното си решение правителството отпуска средствата за завършване на проектите на Националната компания „Железопътна инфраструктура”.

Решението на кабинета предвижда от ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси” в бюджета на ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси” да бъдат прехвърлени 58,6 млн. лева. Това се налага поради изчерпване на средствата по ос 1 и наличие на неусвоен ресурс в ос 2. Решението ще позволи, от една страна, изпълнение на приоритетните проекти, и от друга – максимално усвояване на средствата от ЕС.

жп "Септември - Пловдив"
жп линия Пловдив-Свиленград
ОП Транспорт
прехвълряне на средства
приоритетна ос
По статията работи:

Георги Велев