Септ. 27 - Септ. 28
27.9.2017

"Загубите на вода - реално състояние и перспективи" - семинар и дискусионен форум

Дискусионен форум "Загубите на вода - реално състояние и перспективи" ще търси начини за справяне с огромния проблем. Събитието, организирано от Българската асоциация по водите (БАВ), ще се проведе на 28 септември 2017 г. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив.

Българска асоциация по водите подготвя и национален семинар „Зониране на водопроводната мрежа и управление на налягането“, който ще се проведе на 27 септември в село Старосел, Пловдивска област. Темата е особено актуална в контекста на новата Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите и указанията на КЕВР за нейното прилагане за периода 2017–2021 година. Там са заложени конкретни индивидуални цели за ВиК операторите, включително изискване да се изготви програма за зониране на водопроводната мрежа.

Модерни решения на проблемите, стоящи във фокуса на двете събития, ще демонстрира и специализираната изложба за управление на водите „Акватех“, която е част от Международния технически панаир в Пловдив. Тя ще представи технологии, техника и инсталации за пречистване, за  откриване и отстраняване на дефекти във ВиК мрежата, системи за измерване, регулиране и контрол. Партньор на изложението е  Българска асоциация по водите.