НАЧАЛО » събития

ЕС задължи държавата да си плаща дълговете до 30 дни

Допуска се и по-дълъг срок, до 60 дни, но само ако това не злоупотребява с интереса на кредитора, реши Европейският парламент

fb
3E news
fb
21-10-2010 08:12:43
fb

Срокът за разплащане по сделки за публичния и частния сектор в ЕС ще бъде 30 дни. Това се предвижда в новите правила за забавените плащания по търговски сделки, приети вчера от Европейския парламент с 612 гласа "за", 12 "против" и 21 "въздържал се", съобщи пресслужбата на общността Rapid.

 

За да подкрепи малките и средните предприятия в Европа, които са особено уязвими спрямо закъснели плащания от клиенти, преговарящите от страна на ЕП постигнаха споразумение със Съвета за обновяване на директивата за забавените плащания, която да затегне сериозно правилата относно сроковете. Когато става дума за договорни отношения между частни компании, срокът за разплащане е 30 дни, освен ако в договора изрично не са посочени други срокове. Новите правила предвиждат той да бъде удвоен до 60 дни, ако и двете страни са съгласни.

 

Допуска се и по-дълъг срок, но само ако това не злоупотребява с интереса на кредитора. Публичните власти също ще имат 30 календарни дни да се разплатят с бизнеса. Отново е в сила правилото за удължаване на срока при взаимно съгласие и ако е "обективно обосновано от специфичното естество или особеностите на договора, като при всички случаи срокът не надвишава 60 календарни дни".

 

Известни отстъпки от ЕП предвиждат, що се отнася до обществените структури, предоставящи здравни услуги, които могат да удължават законния срок за плащане до 60 календарни дни. Това произтича от специалния характер на структури като държавни болници, които до голяма степен се финансират от плащания от страна на системата за социална сигурност.

 

Освен това депутатите се споразумяха за размера на наказателните лихви при забавени плащания (основния лихвен процент плюс най-малко 8%), както и за обезщетения за разноски по събирането на вземанията. Максималната продължителност на процедурата за приемане или проверка при търговските сделки не трябва да надвишава 30 календарни дни. При особено сложни договори процедурата може да се удължи, ако това е изрично посочено в договора или тръжните документи и ако "то не представлява явна злоупотреба по отношение на кредитора".


По статията работи:

Георги Вулов