НАЧАЛО » събития

Европейските електроенергийни борси са в етап на осъзнаване

Никой още не е наясно колко и как се е променил електроенергийният пазар на Европа

fb
3E news
fb
01-06-2020 09:06:04
fb

Европейските електроенергийни борси в сегмента “пазар ден напред” завършиха миналата седмица без отрицателни цени и без висока волативност. Разбира се разлика в цените от порядъка на 1300 процента между ръст и спад нямаше. Само около 200 – 300 процента. Повече от консерватизъм за пазар, който не само че е нов, но и толкова разнороден – съставен от производствени мощности на десетки години и от току-що пуснати в експлоатация, съчетание от нови стари технологии. Електроенергиен пазар, в който участват страни отдавна въвели  пазарните принципи и либерализирали пазара си и такива, които са още в началото, та дори и такива като българския и гръцкия, с незавършена или странна либерализация и борса.

В рамките на аха-аха заглъхващата пандемия Covid-19, европейските електроенергийни борси и основно в сегмента “ден напред” са в етап на осъзнаване. Да не забравим, че разпространението на  коронавируса бе шок и все още е и за този сектор.  Променените условия на производство, но също така и слабото потребление,заради липсата на индустрия и поддържано повече от домакинствата промениха като цяла електроенергийния пазар, а цените спаднаха с над 10, та дори до 15 евро и повече за MWh. Възстановяването изглежда е на прага, но не е започнало. Няма пълна картина.

Съвсем естествено първите дни на миналата седмица (с ден за доставка 25 и 26 май) стартират с по-високи цени, а през уикенда (дните с доставка 30 и 31 май) се наблюдават по-ниски стойности. Трябва да се отбележи, че дните с доставка 26, 27 и 28 май се характеризират по-скоро с разнопосочност. Така например при търговията с ден за доставка 26 май на европейските електроенергийни борси се наблюдава лека разнопосочност, по-скоро ценовите нива в повечето държава растат  и са в диапазона 22 до 32 евро за MWh. Цената на Българската независима енергийна борса (БНЕБ – 19.73 евро/MWh, ръст с 50.1 %) заедно с тази на Франция (16.44 евро/MWh, спад с 2.5 %) са едни от най-ниските. За сравнение стойността  на електроенергията с доставка през този ден на румънския пазар е от порядъка на 32.53 евро/MWh при ръст от 54.3 %. Вероятно в случая значение имат производството на енергия от атомни мощности.  

Разнопосочност, но по-скоро с преобладаващ спад за повече от борсите се наблюдава при търговията с ден за доставка 27 май, а средните цени са около 23 – 24 евро/MWh. Разбира се, с изключение на Полша, цените, на която остават определено високи дори и по време на Covid-19. По-точно при търговията на електроенергийната борса в Полша с ден за доставка 27 май постигната цена е 45.08 евро/MWh, ръст от 4.6%.  Специално за БНЕБ се отчита ръст от 25.3 % - до 24.73 евро/MWh.

Процесът на разнопосочност на търговията на европейските електроенергийни борси се наблюдава и при ден за доставка 28 май, като Полша например запазва високата цена – 45.14 евро/MWh. Цената, регистрирана на БНЕБ с ден за доставка 28 май намалява със 7.8 % - до 22.81 евро/MWh и е с 12 евро/MWh под стойността, регистрирана година по-рано.  При търговията с ден за доставка 29 май се наблюдава по-скоро ръст на ценовите нива. Тогава е регистрирана например и най-високата цена през седмицата и на БНЕБ – 31.21 евро/MWh или ръст с 36.9 % , близо до отчетената стойност преди година.

Тази разнопосочност през първите най-важни дни от началото на седмицата демонстрира колко объркани в очакванията са електроенергийните пазари. Както и колко зависима е дейността в този сектор от действията и реакциите на политическите изкази, защото именно в деня с очакванията за евробюджета, в деня с обещанията коя страна колко пари ще получи включително и за справяне с последствията от пандемията цените скочиха.

Спадът на електроенергийните борси започва с началото на почивните дни, когато консумацията на електроенергия е по-слаба. Спадът продължава и през двата дни – с ден за доставка 30 и 31 май и е общо взето умерен. При търговията в сегмента пазар „ден напред“ с доставка 31 май на БНЕБ е отчетена една от най-ниските цени, постигнати на европейските електроенергийни борси  – 7.47 евро/MWh (минус 62.5 %).  

Най-ниската цена е регистрирана на германската електроенергийна борса – 1.66 евро/MWh (минус 86.7 %), следвана от австрийската борса – 1.91 евро/MWh (минус 84.8 %), чешката - 1.97 евро (минус 85.6 %), след които се нареждат френската електроенергийна борса - 2.26 евро при спад (минус 80.7 %) и белгийската.

На електроенергийните борси на Унгария и Румъния, най-близко до БНЕБ стойностите се понижават с 54.9 (10.87 евро/MWh) и 55.8 % (10.67 %).

Очаквано и не по-различно от досега, новата седмица, стартираща с ден за доставка  1 юни идва с ръста на ценовите нива на европейските електроенергийни борси. Със силния ръст на цените се завръща и надеждата за истински икономически действия от страна на  разнородния и загубен в различните сигнали европейски пазар.

Само на две от електроенергийните борси в Европа се наблюдава спад  - с 31.0 % в Гърция (23.06 евро/MWh) и Италия – минус 11.8 %. (19.37 евро/MWh), но те са много над стойностите, отчетени на другите европейски електроенергийни борси, независимо, че там е отчетен ръст с 200 и над 400 процента. Така например цената на електроенергията на борсата в Чехия с ден за доставка 1 юни се повишава 473.2 % - до 11.3 евро/MWh. Цената, постигната на електроенергийната борса във Франция при ръст (плюс) от 284.3 % е 8.68 евро/MWh, а в Германия при ръст (плюс) от 265.4 % - 6.07 евро за MWh.

Цената, постигната на БНЕБ с ден за доставка 1 юни е 23.94 евро/MWh при ръст от 220.6 %. Търговията на двата най-близки до България пазари – румънския, (регистрираната цена е на ниво от 23.25 евро/MWh при ръст от 118 %) и гръцкия (постигната цена от 23.06 евро/MWh, спад с 31.0%) търговията е разнопосочна.

Всъщност ценовите нива не са кой знае колко по-различни от отчетените към средата на април, когато се появиха първите плахи надежди за вдигане на промишлеността. Сега, след като рейтинговите агенции минаха през големите и малки икономики цените не са се променили все още кой знае колко. Изглежда така, сякаш икономиката на Европа все още не е в състояние да реагира достатъчно адекватно.

Електроенергийните борси също трябва да спазват принципа на справедливост и цените да съответстват на търсенето и предлагането. Само дето, както и политическите действия и статистиката е толкова бавна, сякаш се състезава с охлюв, а това си е проблем. Проблем толкова голям колкото евробюрокрацията.Covid-19 ще отшуми, а ефектът от мерките за възстановяване на икономиката ще се усети месеци по-късно.

Въпросът е дали оксиморонът трябва да продължи да е движещата сила в момента на някои от европейските електроенергийни борси като следствие от някои политики, както общи, така и частни. Тепърва ще става ясно как пандемията промени електроенергийния пазар. Именно поради това, докато не излезе статистика, докато не е ясно как се е променил електроенергийният пазар на европейските страни и докато няма конкретика по зелената сделка, а и не на последно място бъдещата визия за ядрената енергетика, българските движещи сили в този сектор трябва да си дадат ясен отговор какво искат да постигнат.  Не да направят нещо, което пак, и пак, и пак да се променя. 

пазар ден напред
БНЕБ
европейски електроенергийни борси
По статията работи:

3E news