Юни 19 - Юни 25
19.6.2017

Европейската седмица за устойчива енергия

През юни в Брюксел се провежда Европейската седмица за устойчива енергия -  ежегодно събитие, организирано от Европейската комисия. Темата тази година е "Чиста енергия за всички европейци", а фокусът ще бъде поставен върху зелените и ефективни източници на енергия.
 
Събитието ще се проведе в Брюксел от 19 до 25 юни 2017 г., събирайки традиционно над 3 000 участника. В инициативата могат да се включат и други европейски градове, организирайки различни мероприятия по темата. Като едно от най-важните събития в сферата на енергийната политика, Европейската седмица за устойчива енергия е добра възможност за среща на всички заинтересовани лица в тази област – предприемачи, политици, изследователски и неправителствени организации, университети,  гражданското общество, с цел обмяна на идеи и добри практики, свързани с осигуряването на по-чиста, сигурна и ефективна енергия.
 
Европейската седмица за устойчива енергия  ще включва няколко инициативи - конференция, посветена на политиките, свързани с устойчивата енергия, участие в  интерактивни дейности и проекти, както и церемония по награждаване на най-добрия проект за чиста енергия. По-подробна информация за отделните инициативи може да намерите на страницата на събитието: http://www.eusew.eu/