НАЧАЛО » събития

Държавен експерт съветва: Нека фирмите по-бързо изберат търговец на електрическа енергия

fb
3E news
fb
26-06-2020 01:48:41
fb
Кремен Георгиев снимка: бТВ

От 1 октомври 2020г. всички стопански субекти трябва задължително да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. Това е поредната стъпка към пълната либерализация. В тази връзка е необходимо в срок най-късно до 10 септември 2020г. всички юридически лица да изберат своя нов доставчик т.е. фирма търговец на електрическа енергия и да подпишат с него договор.

„В случай, че към 1 октомври 2020 г. някои фирми все още не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия ще се извършва от досегашния им доставчик, а именно местното електроснабдително дружесто ЧЕЗ Електро, ЕВН Електроснабдяване или Енерго-про Продажби. Това се случва по служебен път.“ – разяснява енергийният експерт Кремен Георгиев, член на Управителния съвет на Фонд Сигурност на електроенергийната система.

Според последните промени в проектозакона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката всички стопански клиенти са задължени да изберат нов доставчик и да сключат договор най-късно до 30 юни 2021 г. Според данни от сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) над 300 000 фирми трябва да излязат на свободния пазар в предстоящите месеци.

„В проектазакона е опоменато, че клиентите, които не изберат доставчик на електрическа енергия, ще трябва да сключат договор по образец с дъщерната фирма за търговия с ел. енергия на местното ЕРП. КЕВР утвърждава образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните, цената, условията за доставка на електрическа енергия и други подробности. Има все още неизвестни, които предстоят да бъдат дискутирани и изяснени, но със сигурност мога да кажа, че избирането на конкретен доставчик на електрическа енергия ще доведе до оптимизиране на разходите на дружеството, тъй като търговците със сигурност ще им предоставят по-добри цени в сравнение с типовите договори на ЕРП-тата.“ – разясни инж. Георгиев.

„Като дългогодишен експерт в енергийния сектор бих препоръчал на стопанските потребители, които предстои да излязат на свободния пазар, да се възползват от правото си по-бързо да направят избор на фирма – търговец на електрическа енергия, с която да сключат договор за доставка. Ако потребителите не направят информиран избор и не сключат договор с избран от тях търговец на електрическа енергия, рискуват да заплащат по-висока цена за електрическата енергия, тъй като доставчикът не е избран на конкурентен принцип..“  - допълни още инж. Кремен Георгиев.

Следва да се има предвид, че след 30 юни 2021г. стопанските потребители не изберат нов доставчик, ще преминат служебно към т.нар. доставчик от последна инстанция, при който цената е е значително по-висока от тази, която могат да получат от доставчик – търговец на свободния пазар.

пазар на електрическа енергия
потребители
малки фирми
избор на търговец на електрическа енергия
По статията работи:

3E news