НАЧАЛО » събития

Ваучерите за храна с квота в бюджета

Тя ще се гласува в парламента всяка година

fb
3E news
fb
21-10-2010 11:34:19
fb

 

В законопроекта за корпоративното подоходно облагане, приет на първо четене, се предвижда за да има по-голяма предвидимост и гарантиране на приходите във фиска, да има общата годишна квота за предоставянето на ваучери за храна, съобщи БТА. Тя да се утвърждава всяка година със Закона за държавния бюджет за съответната година. Значително се завишават имуществените санкции за онези, които предоставят на работодатели ваучери на стойност над определената индивидуална квота или предлагат ваучери, без да са получили индивидуална квота.

 

Гласуваните на първо четене промените в корпоративното подоходно облагане предвиждат ставката на данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения да бъде 5 на сто. Тя ще се прилага, когато става въпрос за чуждестранно юридическо лице от държава от ЕС или мястото му на стопанска дейност да бъде в държава от Общността. Данъчно задължените не прилагат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци, когато доходите и печалбите са от страна, с която има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Вносителят Министерски съвет предлага, когато в резултат на увеличена трудова заетост общината отпадне от обхвата на общините с право на данъчно облекчение за извършване на производствена дейност, фирмата да запази правото на преотстъпване на корпоративен данък до 31 декември 2013 г.


По статията работи:

Admin Admin