Ноем. 14 - Ноем. 15
14.11.2017

България пред Председателството на ЕС’2018: Нови енергийни и индустриални политики

Седма Регионална Конференция

България пред Председателството на ЕС’2018:Нови енергийни и индустриални политики

14-15 Ноември 2017
Интер Експо Център, София, България, Зала Витоша

Организатори на събитието са БЕМФ, srednogorie.eu и ABEA

Под патронажа на
Г-жа Теменужка Петкова,
министър на енергетиката на Република България

Следващата година България поема Председателството на Съвета на Европейския Съюз. Всички сме свидетели на динамични промени в енергийното развитие както на региона, в който живеем, така и в други страни от Европейския съюз и света и в тази връзка Конференцията ще даде възможност на заинтересованите страни да обсъдят въпроси, свързани с енергетиката, които биха имали въздействие както върху региона, така и върху ЕС.

Събитието има също така за цел да подпомогне българското правителство във формулирането на приоритетите, които то ще представи по време на председателството, да повиши информираността за предизвикателствата, пред които всички сме изправени краткосрочно и средносрочно и да събере на едно място различни страни, които да споделят вижданията си по предложените теми.

Очакваме водещи представители от европейските институции, държавни администрации, ангажирани с планиране на енергийното развитие, предприемачи, национални регулатори, производители и търговци на енергия, технологични компании, консултанти, неправителствени организации и други think-tank организации да изнесат презентации и обсъдят въпросите, свързани с енергийно планиране, съхранение на енергия,  пазарно обединение, либерализация и регионализация, енергийна ефективност, възобновяема енергия, търговия с емисии, енергийни иновации, климатични промени, предизвикателствата пред конвенционалните производители на енергия (ядрени и въглищни мощности) и т.н.

 

 

Проект на програма:

 

Първи ден: вторник, 14 ноември 2017

 

 

12:30 – 13:00

Регистрация и кафе

13:0013:15

Откриване от името на организаторите

Иван Хиновски, Програмен директор, Български Енергиен и Минен Форум

Николай Минков, Индустриален Клъстер "Средногорие"

 

Приветствие към участниците

Теменужка Петкова, Министър на енергетиката и патрон на Конференцията

 

 

13:15 – 14:30

Панел 1: Eвропейски Енергиен Съюз и Югоизточна Европа

Регионална свързаност и либерализация

Концепцията на ЕС за Европейски Енергиен Съюз и проекцията му в Югоизточна Европа като регионален енергиен съюз (CESEC) повдига много въпроси и налага предприемането на редица действия. Също тема на дискусиите ще бъдат публикуваните наскоро препоръки и планове на ЕС и ENTSO-E за свързаност и либерализацията на пазара, както и бъдещата стратегия за нови инвестиции за нови междусистемни връзки в региона за повишаване на свързаността.

 

Модератори

Посланик Петър Попчев, Професионален кръг за Европейски енергиен съюз Славчо Нейков, Институт за Eнергиен Мениджмънт

 

Водещ панелист

Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, Приоритети на българското председателство на ЕС в областта на енергетиката

 

Панелист

Иван Иванов, Председател, КЕВР, 4-ти енергиен пакет – какво да очакваме (предизвикателства vs възможности)

 

Панелист

Клаус-Дитер Борхардт, ГД Енергетика, Европейска Комисия, Защита на уязвимите потребители в условията на либерализиран пазар

 

Панелист

Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие, Европейската енергийна политика и индустриалната конкурентоспособност на България

 

Панелист

Константин Константинов, БНЕБ,Участието на БНЕБ в обединението на електроенергийните пазари в региона на ЮИE и интеграцията им с останалата част от Европа

 

 

 

 

 

Дискусия

 

 

 

14:30 – 15:30

Панел 2: Проект за пазарно енергийно развитие

Ролятата на ядрените, конвенционалните и ВЕИ производства, бъдещето на енергийното съхранение

Тема на дискусиите ще бъдат методологията и принципите на планиране на енергийното развитие с акцент върху резултатите от последния план за необходими инвестиции в нови и заместващи генериращи мощности. Нисковъглеродната икономика ще бъде разгледана като част от плановете за енергийно развитие, отчитайки международните споразумения и наскоро приетите европейски препоръки. Ролята на местното енергопроизводство и енергийното съхранение също ще бъдат част от темите в този панел.

 

Модератори:

Константин Делисивков, БФИЕК, Красен Станчев, ИПИ

 

Водещ панелист

Оливие Маркет, AES, Значението на въглищната индустрия за енергийната сигурност на България

 

Панелист

Вадим Титов, Директор на „Росатом международна мрежа“ за Централна Европа, Перспективи за развитие на ядрената енергетика в региона и преимуществата на България

 

Панелист

Юлиан Попов, Европейска Климатична Фондация, Ролята на електропроизводството от ядрени, конвенционални и възобновяеми източници, бъдещето на съхранението на енергия

 

Панелист

Проф. Булат Нигматулин, Институт за развитие на енергетиката, Русия, Прогноза за развитие на българската икономика и енергетика до 2030 г.

 

Панелист

Боян Рашев, DenkstattНетни ефекти от изискванията за емисиите на замърсители от ТЕЦ: Как закон за чист въздух може да донесе повече замърсяване?

 

Панелист

Ксавие Фожра,Изпълнителен директор, TotalE&PBulgariaB.V., Визията на Европейска международна енергийна компания в променящия се енергиен свят – предизвикателства и възможности

 

Панелист

Перспективи за развитие на българската енергетика

 

 

 

 

 

Дискусия

 

 

 

15:30 – 16:15

Кафе пауза

 

 

16:15 – 17:30

Панел 3: Зелени градове и умни мрежи

Ролята на информационните технологии в енергийния сектор

Ще бъдат представени нови градски концепции и реални постижения в изграждането на интелигентни градове и умни мрежи, също така ще бъде направена оценка на очаквания в бъдеще принос на производството на електрическа и топлинна енергия от ВИ и технологиите за енергийно съхранение. Очакванията са да се представят реални резултати в тази сфера

 

Модератори

Дончо Барбалов, заместник-кмет на София, Николай Стойнев, Председател на стопанската комисия, Столичен Общински Съвет

 

Водещ панелист

Йоана Христова, Заместник-кмет, Столична Община, Политиката на Столична Община до 2020 г. за качеството на атмосферния въздух. Цели и мерки.

 

Панелист

Маартен де Грооте,BPIE,Динамичната роля на сградите в енергийната система

 

Панелист

Руска Бояджиева, Заместник-кмет, община Бургас,Успешни политиката на Община Бургас в областта на устойчивото развитие и повишаване чистотата на въздуха

 

Панелист

Таня Христова, Кмет на община Габрово, Програма за устойчиво развитие на община Габрово

 

Панелист

Милена Агопян, Асоциация на българските енергийни агенции,

Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове

 

Панелист

Ина Карова,  Енергийна Агенция –Пловдив, Уеб базирани платформи за интелигентен енергиен мениджмънт на градско ниво– успешни добри практики в България

 

17:30 – 18:30

 

Заключителна дискусия и обобщаване на резултатите от първия ден

 

 

 

18:30 – 21:00

 

Коктейл за участниците (Фоайе на Интер Експо Център)

ВТОРИ ДЕН: СРЯДА, 15 НОЕМВРИ 2017

9:30 – 11:00

Панел 4: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИЦИ И МАРШРУТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

Ролята на местния добив, нови източници и технологии за добив

Ще бъдат обсъдени реализацията на декларираните проекти за диверсификация на източниците и маршрутите на енергийни ресурси и местния добив. Внимание ще бъде обърнато на бъдещето на мини Марица Изток.

 

Модератор

Илиян Василев, Иновативни енергийни решения,

 

Водещ панелист

Христо Казанджиев, БЕМФ, Визия на БЕМФ относно възможностите за ефективна диверсификация на доставките на природен газ в България и региона

 

Панелист

Теодора Георгиева, ICGB, Развитие на проекта.

 

Панелист

Валентин Георгиев, ГеоМарин Център ООД, Нови енергийни източници – метан от газ хидрати

 

Панелист

Представител на Министерство на енергетиката на Република Македония, Визия за диверсификация на източниците на природен газ за Македония (tbc)

 

 

 

 

 

Дискусия

 

 

 

11:00 – 11:30

 

Кафе пауза

 

 

 

11:30 – 12:30

Панел 5: Нарастваща роля на енергийната ефективност.

Климатични промени, бъдещето на схемата за търговия с емисии, иновации в енергетиката и индустрията

Ролята на енергийната ефективност като водещ компонент на европейската енергийна политика ще бъде във фокуса на дискусиите по този панел. Очаква се представяне на местни и чуждестранни добри практики с акцент върху енергийното спестяване и намаляване запрашеността и вредните емисии в околната среда. Последните обявени промени в намеренията за ревизия на приети международни документи, свързани с климатичните променисъздават условия за промени в европейските енергийни политики. Ролята на България като председател на ЕС през 2018 г. ще бъде да създаде условия за обсъждане и приемане на план за действие в отговор на новите предизвикателства пред европейската политика. Ще бъдат обсъдени също така Схемата за търговия с емисии и енергийните иновации

 

Модератор

Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на АУЕР, Проф. Атанас Тасев, БЕМФ

 

Водещ панелист

Елен Василина, IGMO, Стратегии и изпълнение на политики за зелена икономика: иновации, ефикасност, работни места

 

Панелист

Радош Новасек, Ръководител екип "Енергийна политика", ГД Енергетика,4-ят Енергиен пакет – енергийна ефективност и възобновяема енергия като приоритети

 

Панелист

Виолета Христова, EMICERT, Схема за Търговия с емисии – сегашни и бъдещи развития

 

Панелист

Явор Василев, CO2 Cards, Доброволни пазари на емисии, карбон оффсетинг и корпоративна социална отговорност

 

 

 

12:30 – 13:00

Заключителен панел и приемане на Меморандум от 7-та Регионална енергийна конференция

 

Всички участващи в конференцията представители на различни институции и корпоративния сектор ще имат възможността да предложат идеи и конкретни предложения за документа. Организаторите/Програмният директор ще съставят проект на Меморандум от проведените дискусии и заключения и ще го предоставят на всички участници за информация.

 

13:00

Официално закриване на Конференцията

 


Допълнителни информация можете да откриете на сайта на Форума https://www.bulenergyforum.org/bg  и на сайта на Конференцията http://bulenergyconference.org/