НАЧАЛО » събития

Брутният външен дълг нараства с близо 3 млрд. евро през септември за една година

Повишението е с 8.5% до 37.903 млрд. евро (66.8% от БВП) спрямо 34 932.7 млн. евро (57% от БВП) през деветия месец на 2019 година

fb
3E news
fb
27-11-2020 01:11:43
fb

Брутният външен дълг нараства с 8.5% за година в края на септември 2020 г., като се увеличава с 2 970.3 млн. евро и достига 37.903 млрд. евро (66.8% от БВП), спрямо 34 932.7 млн. евро (57% от БВП) през деветия месец на 2019 година. Дългът се увеличава с 2 724.8 млн. евро или с 7.7% от началото на настоящата година, спрямо 35 178.2 млн. евро (57.4% от БВП) към 31 декември 2019 година. Това показват обявените от БНБ данни днес, 27 ноември 2020 година.

В края на септември 2020 г. дългосрочните задължения са 29 796.1 млн. евро (78.6% от брутния дълг, 52.5% от БВП), като нарастват с 3268.4 млн. евро (12.3%) спрямо края на 2019 г. (26 527.7 млн. евро, 75.4% от дълга, 43.3% от БВП). Дългосрочният дълг се повишава с 3403.2 млн. евро (12.9%) спрямо септември 2019 г. (26 393 млн. евро, 43.1% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8106.8 млн. евро (21.4% от брутния дълг, 14.3% от БВП) и намаляват с 543.7 млн. евро (6.3%) спрямо края на 2019 г. (8650.5 млн. евро, 24.6% от дълга, 14.1% от БВП). Краткосрочният външен дълг намалява с 432.9 млн. евро (5.1%) спрямо септември 2019 г. (8539.7 млн. евро, 13.9% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември 2020 г. е 7519.5 млн. евро (13.2% от БВП). Спрямо края на 2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той нараства с 2092 млн. евро (38.5%). Външните задължения на сектора се повишават с 2084.6 млн. евро (38.4%) спрямо септември 2019 г. (5434.9 млн. евро, 8.9% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4535.2 млн. евро (8% от БВП). Те се понижават с 366.2 млн. евро (7.5%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 84.4 млн. евро (1.8%) спрямо септември 2019 г. (4619.6 млн. евро, 7.5% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 10 805.7 млн. евро (19% от БВП). Те намаляват със 195.3 млн. евро (1.8%) спрямо края на 2019 г. (11 001 млн. евро, 18% от БВП). Дългът на сектора намалява със 182.1 млн. евро (1.7%) спрямо септември 2019 г. (10 987.9 млн. евро, 17.9% от БВП).

В края на септември 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране е 15 042.5 млн. евро (26.5% от БВП), което е с 1194.3 млн. евро (8.6%) повече в сравнение с края на 2019 г. (13 848.2 млн. евро, 22.6% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 1152.2 млн. евро (8.3%) спрямо септември 2019 г. (13 890.3 млн. евро, 22.7% от БВП).

През януари – септември 2020 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 6605.7 млн. евро (11.6% от БВП), при 4822.2 млн. евро (7.9% от БВП) за януари – септември 2019 г. От тях 2447.8 млн. евро (37.1% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1175.8 млн. евро (17.8%) за сектор Банки, 810.2 млн. евро (12.3%) за Други сектори, а 2171.8 млн. евро (32.9%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – септември 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4572.1 млн. евро (8.1% от БВП) при 4813.9 млн. евро (7.9% от БВП) за януари – септември 2019 г.

Нетният външен дълг в края на септември 2020 г. е отрицателен в размер на 3205.8 млн. евро (5.6% от БВП), като намалява с 2082.4 млн. евро (185.4%) спрямо края на 2019 г. (отрицателна стойност от 1123.4 млн. евро, 1.8% от БВП).

Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 4807.1 млн. евро, 13.2%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 2724.8 млн. евро, 7.7%). Нетният външен дълг намалява с 1421.3 млн. евро (79.7%) спрямо септември 2019 г. (отрицателна стойност от 1784.5 млн. евро, 2.9% от БВП).

външен дълг
Брутен външен дълг
Нетен външен дълг
септември 2020
БНБ
По статията работи:

3E news