НАЧАЛО » събития

БОРИКА намалява цената на електронен подпис B-Trust за лица с трайно намалена работоспособност

За да се възползват от преференциалните условия, е необходимо единствено представяне на решение от ТЕЛК

fb
3E news
fb
01-12-2020 10:05:28
fb
Източник: БОРИКА

Доставчикът на удостоверителни услуги БОРИКА АД обяви нова, по-ниска цена за Квалифициран електронен подпис (КЕП) за лица с трайни увреждания. Пакетът включва смарт карта, четец и подпис с валидност 3 години и е на цена от 21 лева с ДДС.

Преференциалните ценови условия влизат в сила от днес, 1 декември 2020 г. За да се възползват от тях, е необходимо лицата да предоставят експертно решение от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), без значение от процента на неработоспособност.

„В текущата ситуация на пандемия дигитализацията на административните услуги и процеси е от ключово значение за запазване живота и здравето на всички ни“, споделят от Дружеството. „Освен бърз и удобен, достъпът до административните услуги от днес ще бъде и значително по-евтин за хората с намалена работоспособност“.

Настоящите клиенти на услугата Квалифициран електронен подпис, които имат доказана трайна неработоспособност, имат възможност да преиздадат подписа си върху съществуващия им носител (карта) за срок от 3 години на стойност 5,40 лв. с ДДС. Родителите на деца под 18-годишна възраст също могат да се възползват от предложението, като за целта, освен решение на ТЕЛК, е нужно да носят със себе си и акта за раждане на детето.

От 15 октомври функционира електронна информационна система за контрол на медицинската експертиза. Системата обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза, като гарантира проследимост и контрол на процесите по подаване и обработка на документите на гражданите. В реално време, на адрес: https://ibd.mh.government.bg/, може да бъде проследен напредъкът по обработката на документите, а достъпът до системата е посредством електронен подпис.

Припомняме, че Квалифицираният електронен подпис има силата на саморъчно положен подпис. С него могат да се подписват и подават електронни документи до различни административни служби, както и в системите за онлайн банкиране на повечето търговски банки в страната.

Като продължение на стандартния електронен подпис и със същата правна сила е и т.нар. Облачен електронен подпис. При него няма необходимост от карта и четец, а единственото условие е наличието на мобилен телефон с достъп до интернет. Клиентите на БОРИКА АД, които вече притежават Квалифициран Електронен Подпис B-Trust, издаден на смарт-карта, могат с няколко лесни стъпки в електронния магазин на БОРИКА да си издадат Облачен подпис, напълно безплатно.

БОРИКА АД е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България и лидер в предоставянето на услуги за банковия сектор. Приоритет на дружеството е осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции, в полза на техните клиенти.

B-Trust е търговската марка на услугите, предоставяни от БОРИКА като акредитиран по eIDAS квалифициран доставчик на удостоверителни услуги – издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП) квалифицирани удостоверения за време, усъвършенствани електронни подписи, удостоверения за сървър, предоставяне на услуги за on-line електронно подписване и валидиране на електронен подпис.

Борика
електронен подпис
B-Trust
цена
трайно намалена работоспособност
По статията работи:

3E news